Міськрайонна газета

У ЗДОРОВІЙ СІМ'Ї ЗДОРОВІ ДІТИ

Нове покоління незалежної України виросло в умовах становлення ринкової економіки. Воно суттєво відрізняється від попередніх і має свої цінності та пріоритети, з якими потрібно рахуватися. Організація дозвілля є одним із важливих завдань на шляху соціалізації молоді, адже діяльність, якій присвячено вільний час, конструктивно впливає на формування особистісних якостей. На сучасному етапі розвитку суспільства пріоритетним напрямом виховного процесу є формування у дітей та учнівської молоді моральних цінностей, що виробила цивілізація протягом тисячоліть свого існування. Роботу по формуванню здорового способу життя слід розвивати і вдосконалювати відповідно до вимог, що ставить перед нами сьогодення. Враховуючи вищевикладене, стало зрозумілим, що є нагальна потреба у створенні комплексної моделі, спрямованої на поліпшення здоров’я дітей та молоді України, і що така модель має бути побудована на засадах і принципах теорії і практики формування здорового способу життя, визнаних світовою спільнотою.

Задля раннього виявлення проблемних сімей, надання їм підтримки чи допомоги та на виконання соціальних ініціатив Президента України Віктора Януковича Лебединським РЦСССДМ на території Гарбузівської, Московськобобрицької та Пристайлівської сільських рад проведено інформаційно - роз’яснювальну роботу з сім’ями, що опинились в складних життєвих обставинах. З метою формування у підлітків позитивної мотивації на збереження та поліпшення свого здоров’я, пропаганди здорового, активного  способу життя та фізично розвинутої особистості здійснено ряд планових моніторингових соціальних інспектувань сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Спеціалістами та фахівцями центру проведено роботу з сім’ями щодо профілактики неналежного утримання та виховання дітей та виховні бесіди на тему «Здоров’я – це стан повного фізичного, духовного і соціального благополуччя». Всього соціальними послугами охоплено 17 сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах.
 У ході супервізій спеціалістами центру було надано рекомендації та консультації фахівцям центру щодо ефективності здійснення соціального супроводу.