Міськрайонна газета

Щодо зарахування до стажу роботи періоду догляду за дитиною та одержання допомоги по безробіттю

 Відповідно до статті 24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», який набрав чинності 01.01.2004 р., страховий стаж — період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі, не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

                Періоди трудової діяльності та інші періоди, що враховувалися до страхового стажу для призначення пенсії до набрання чинності цим Законом, зараховується до страхового стажу в порядку і на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше.

                Згідно із статтею 56 Закону України «Про пенсійне забезпечення» до стажу роботи зараховується час догляду непрацюючої матері за малолітніми дітьми, але не довше ніж до досягнення кожною дитиною 3-річного віку.

                Хочу зауважити, що слід відрізняти періоди перебування у частково оплачуваній відпусці по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку і в додатковій відпусці без збереження заробітної плати по догляду за дитиною до досягнення нею віку шести років і час догляду непрацюючої матері за малолітніми дітьми.

                При частково оплачуваній відпустці та додатковій відпустці без збереження заробітної плати особа, яка займається доглядом за дитиною, не звільнена з роботи. Період перебування у згаданих відпустках зараховується як в загальний, так і безперервний стаж роботи за спеціальністю за тією посадою, на якій вона значиться відповідно до запису в трудовій книжці.

                Відповідно до статей 18,25 Закону України “Про відпустки” вказані відпустки можуть бути використані батьком дитини, бабусею, дідом чи іншими родичами, які фактично доглядають за дитиною.

                При цьому час догляду матері за малолітніми дітьми до досягнення ними 3-річного віку, згідно п.”ж” ст. 56 Закону України “Про пенсійне забезпечення”, зараховується тільки в загальний трудовий стаж і тільки матері, яка у вказані періоди не працювала (тобто була звільнена з роботи наказом по підприємству).

                Отже, час догляду за дитиною у період до 01.01.2004 року зараховується до страхового стажу непрацюючій матері (до досягнення нею 3-річного віку) чи працюючій особі, якій у встановленому законом порядку надана відповідна відпустка по догляду за дитиною до 3-та 6-річного віку на підставі раніше діючого законодавства.

                Починаючи з 01.01.2004 року час догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку, зараховується до страхового стажу при умові отримання особою   допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, тобто надається довідка з управління праці та соціального захисту населення про отримання такої допомоги, а з 01.01.2015 року — якщо за особу, яка здійснює догляд, сплачені страхові внески до Пенсійного фонду України - на підставі даних, що містяться в системі персоніфікованого обліку.

                Час неоплачуваної відпустки по догляду за дитиною з 3-х до 6 років не зараховується до страхового стажу.

                Згідно з абзацом третім ч.1 ст. 24 Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” до страхового стажу зараховується, зокрема, період упродовж якого особа, яка підлягала загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню на випадок безробіття, одержувала допомогу по безробіттю (крім одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності) та матеріальну допомогу у період професійної підготовки, підготовки або підвищення кваліфікації. До спеціального стажу зазначений період не зараховується.