Міськрайонна газета

ЗАТВЕРДЖЕНО ПОКАЗНИК СЕРЕДНЬОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ, ЯКИЙ ВРАХОВУЄТЬСЯ ПРИ ПРИЗНАЧЕННІ ПЕНСІЇ

Середня заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки України, визначена відповідно до постанови правління Пенсійного фонду України від 01.02.2008 № 4-4 «Про затвердження Порядку визначення показників середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» враховується для обчислення пенсії» за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії (2014, 2015, 2016), становить 3764,40 грн.

Зазначена заробітна плата застосовується при призначенні пенсії та вперше при переведенні з пенсії по інвалідності на пенсію за віком, якщо особа після призначення пенсії по інвалідності продовжувала працювати та набула не менш як 24 місяці страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі.