Міськрайонна газета

ДО УВАГИ РОБОТОДАВЦІВ ТА АРХІВНИХ УСТАНОВ!

7 грудня 2016 року на засіданні Комітету Верховної Ради України  з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення  було розглянуто питання  про практику застосування  та стан виконання  Закону України «Про внесення змін до статті 40 Закону України «Про загальнообовязкове державне пенсійне страхування»  щодо порядку визначення заробітку для обчислення пенсії", який набрав чинності 15.04.2016 року

Названим Законом встановлено, що для обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід) за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року. За бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами або в разі, якщо страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 року становить менше 60 місяців, для обчислення пенсії також враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30 червня 2000 року незалежно від перерв.

      Цим  Законом  було  відновлено норму, яка діяла до 1 січня 2016 року.  Положення Закону  поширювалися на всіх осіб, яким пенсії призначені (перераховані) в 2016 році.

     Відповідно до пунктів 2.1. та 2.10. Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», затверджений постановою правління Пенсійного фонду України 25.11.2005 року №22-1 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2005 року за   № 1566/11846), до заяви про  призначення пенсії за бажанням пенсіонера може подаватись довідка про заробітну плату (дохід) до 01 липня 2000 року  із зазначенням у ній назв первинних документів, на підставі яких її видано, їх місцезнаходження та адреси, за якою можливо провести перевірку відповідності змісту довідки первинним документам.

Довідка про заробітну плату (дохід) особи видається на підставі особових рахунків, платіжних відомостей та інших документів про нараховану та сплачену заробітну плату підприємством, установою чи організацією, де працювала особа, яка звертається за пенсією.

Якщо такі підприємства, установи, організації ліквідовані або припинили своє існування з інших причин, то довідки про заробітну плату видаються правонаступником цих підприємств, установ чи організацій або архівними установами. У випадках, коли архівні установи не мають можливості видати довідку за встановленою формою з розшифровкою виплачених сум за видами заробітку, вони можуть видавати довідки, що відповідають даним, наявним в архівних фондах, без додержання цієї форми.

Установлення заробітку для обчислення пенсії на підставі показань свідків не допускається. Виписка зі штатного розпису про посадовий оклад, профспілкові квитки, квитки партій та рухів, громадських об'єднань не можуть служити документами, що засвідчують фактичний заробіток для обчислення розміру пенсії.

Таким чином, при обчисленні пенсії враховуються ті суми заробітної плати, які зазначені в довідках про заробітну плату, поданих пенсіонером для призначення пенсії. При цьому довідка про заробітну плату (дохід) особи по 30 червня 2000 року видається виключно на підставі наявних первинних документів (особових рахунків, платіжних відомостей та інших документів про нараховану та сплачену заробітну плату) підприємством, установою чи організацією, де працювала особа, яка звертається за пенсією.

    Спеціалістами Пенсійного фонду надається допомога пенсіонерам в одержанні необхідних документів для призначення пенсії, зокрема, надсилаються запити до підприємств, установ, організацій, а також архівних установ щодо розшуку відомостей про заробітну плату, про надання копій документів (особових рахунків, платіжних відомостей тощо), а також забезпечується проведення організаційних заходів стосовно здійснення перевірки достовірності зазначених у довідках про заробітну плату відомостей.

Водночас,  в результаті проведення перевірок довідок про заробітну плату встановлюються випадки подання недостовірних відомостей, допущених підприємствами, установами, організаціями під час видачі довідок про заробітну плату. Зокрема, безпідставно включаються в суми заробітної плати для обчислення пенсій виплати, на які не нараховувались страхові внески, невірно переводяться карбованці та купоно-карбованці у гривні та інші.

Спеціалістами Лебединського об’єднаного управління ПФУ в 2016 році проведено   291 перевірку  щодо  достовірності довідок про заробітну плату первинним документам роботодавців. За результатами перевірок встановлено 147 випадків невідповідності  довідок  наявним  первинним документам, що  складає 50,5 % від загальної кількості перевірених довідок. За  наслідками перевірок встановлено:  33 випадки переплати пенсій на загальну суму 1,7 тис. грн., 18 випадків недоплати пенсій на загальну суму 1,5 тис. грн., у 8 випадках попереджено фінансові порушення при призначенні (перерахунках) пенсій.

Залишається великою проблемою те,  що в окремих випадках пенсіонери не мають можливості подати довідку про заробітну плату за період страхового стажу до 1 липня 2000 року внаслідок незбереження первинних документів про заробітну плату, у зв’язку з ліквідацією, банкрутством, реорганізацією підприємств, або знищенням архівних документів всупереч затвердженому Наказом Міністерства юстиції України Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів за №578/5 від 12.04.2012 року, де передбачено зберігання розрахунково-платіжних відомостей та особових рахунків протягом 75 років.

У зв'язку з вищевикладеним,  Лебединське  об'єднане управління Пенсійного фонду України звертається  до роботодавців, які використовують найману працю,  не перешкоджати пенсіонерам у  використанні їх права щодо врахування  відомостей про заробітну плату, яка може бути врахована при призначенні (перерахунку) пенсії. При видачі довідок про заробіток враховувати та суворо дотримуватися норм законодавства, вимог щодо збереження архівних документів та порядку їх передачі до архівних установ у випадках ліквідації, банкрутства, реорганізації підприємства, організації, установи.