Міськрайонна газета

ЗА РІШЕННЯМИ СУДІВ ЗА ПОЗОВАМИ ЛЕБЕДИНСЬКОГО ВІДДІЛУ РОМЕНСЬКОЇ МІСЦЕВОЇ ПРОКУРАТУРИ ДО ДЕРЖАВИ ПОВЕРНУТО 244 ГА ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК

У Конституції України (ст. 121) передбачається функція представництва прокуратурою інтересів громадянина або держави в суті у випадках, визначених законом. Названа функція є принципово новою в нашому законодавстві, оскільки раніше подібних обов'язків на прокуратуру не покладалося. Водночас слід зазначити, що прокурор і раніше виступав як представник держави, юридичних осіб і громадян, захищаючи їхні права й інтереси в суді. Однак його діяльність була складовою частиною наглядової функції

Новизна представницької функції, яка знайшла закріплення також і в ч. 2 ст. 5 Закону "Про прокуратуру", полягає в тому, що правове становище прокурора, яким він наділений у цивільному, господарському і адміністративному судочинстві, визначається в його конституційному статусі як суб'єкта представництва інтересів громадянина або держави в суді. Держава, визнаючи велике значення прокуратури в реалізації положень Конституції про захист у судовому порядку прав громадян, порушених незаконними діями та бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування і їх посадових осіб, а також про відшкодування державі матеріальних збитків, закріпила в Конституції України за прокуратурою функцію представництва. Незважаючи на те, що ця функція не конкретизована, прокуратура активно її реалізує, виконуючи конституційну норму як норму прямої дії, а також дотримуючись норм ЦПК, ГПК і КАС.

Так, на виконання Конституційно закріплених повноважень Лебединським відділом Роменської місцевої прокуратури у поточному році до судів на захист інтересів громадян і держави подано 17 позовних заяв на загальну суму 4 485 000 грн.

За результатами судового розгляду 16 позовних заяв задоволено, у зв’язку з чим до бюджету повернуто 1 219 000 грн.,  попереджено вибуття коштів із державної та комунальної власності на суму 1 436 000 грн.

У кримінальному судочинстві у поточному році прокуратурою заявлено 8 позовів на суму 42 000 грн., з яких 33 000 грн. стягнуто з божників.

За рішеннями судів за позовами Лебединського відділу Роменської місцевої прокуратури до держави повернуто 244 га земельних ділянок.