Міськрайонна газета

ПРО ОСВІТУ ДЛЯ УЧАСНИКІВ АТО

Тривалий час Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії соціального" захисту передбачав лише можливість позаконкурсного або позачергового вступу тільки для учасників бойових дій на території інших держав.

Несправедливість по відношенню до воїнів, які захищають власну країну була виправлена 14 травня 2015 року шляхом доповнення статті 12 того ж Закону "Про статус ветеранів війни" частинами 7-9.

Вони передбачили право військовослужбовців та інших учасників антитерористичної операції отримувати державну цільову підтримку для здобуття освіти у державних та комунальних навчальних закладах.

Хоча в Законі визначені форми державної підтримки (стипендії, підручники, оплата навчання, гуртожитки), порядок її надання мав бути встановлений Кабінетом Міністрів України.

Не зважаючи на чисельні запити з боку ЗМІ та громадськості, звернення депутатів, відповіді Кабміну довелось чекати не багато, не мало – півтора роки. Те, що Порядок з’явився на кінець 2016 року, до затвердження державного бюджету на 2017 рік, вже є гарною новиною, оскільки означає, що передбачені заходи підтримки будуть профінансовані.

Отже, про, що йдеться у 8 пунктах Постанови КМУ і як саме учасники АТО зможуть скористатися обіцяною підтримкою для здобуття освіти: далі в питаннях і відповідях.

Питання 1. Хто все ж має право на отримання державної цільової допомоги на освіту? 

В Законі "Про статус ветеранів війни" передбачене право на підтримку для здобуття освіти лише для учасників бойових дій, визначених у п.19 ст. 6 Закону та для дітей таких осіб. 

Проте зміни, внесені в Закони України "Про вищу освіту", "Про охорону дитинства" та "Про професійну-технічну освіту", передбачають таку ж підтримку для дітей, зареєстрованих як внутрішньо-переміщені особи (ВПО), членів сімей осіб, які загинули під час або внаслідок участі в Революції Гідності та антитерористичної операції,за умови, що такі особи не досягли 23 років.

Постанова передбачає, що допомога на навчання може також надаватися членам сімей добровольців, які загинули під час участі в АТО.

Важливо те, що згідно Постанови КМУ право на освітні пільги мають в тому числі члени сімей осіб, які загинули внаслідок захворювання, набутого "в період участі в антитерористичній операції".

Цим самим Постанова врегульовує недолік Закону "Про статус ветеранів війни", який передбачає права для членів сімей осіб, які загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції безпосередньо в районах та у період її проведення.

Тобто Законом не вбачається соціального захисту для членів сімей, якщо особа, наприклад, через умови служби і брак медичної допомоги, захворіла на пневмонію під час захисту Батьківщини та внаслідок неї ж і померла.

Хоча наразі законопроект щодо вирішення цієї проблеми знаходиться на стадії розробки, Постанова вже виправляє цю законодавчу прогалину.

Питання лиш в тому, наскільки правомірне розширення меж Закону підзаконним нормативно правовим актом? В моральній правильності положень Порядку, звісно, ніхто не сумнівається.

Цікаво також, що згідно ч. 8, п.1 Порядку, держава бере на себе зобов’язання повторно надавати допомогу особам, які вже скористались державною цільовою підтримкою для здобуття освіти, але внаслідок стану здоров’я не можуть працювати за здобутою кваліфікацією.

За пред’явленням висновку медико-соціальної експертизи (МСЕК), відповідні особи можуть знову вступити до ВНЗ чи технікумів та розраховувати на покриття витрат на навчання з державного або місцевого бюджету.

Питання 2. З чого складається державна цільова підтримка?

Пункт 2 Порядку надання державної цільової допомоги на освіту визначається, що допомога полягає в:

1) оплаті навчання за рахунок державного або місцевого бюджету шляхом зарахування вступників на навчання за державним замовленням. Тобто зарахування учасників АТО, їх дітей та членів сімей загиблих на бюджет  державних та комунальних ВНЗ та технікумах.

Діти учасників бойових дій, які навчаються у технікумах чи ВНЗ за контрактом мають право на першочергове переведення на бюджет.

2) Частковій оплаті навчання за рахунок коштів державного або місцевого бюджету шляхом надання пільгових довгострокових кредитів для здобуття освіти особам, зарахованим на навчання за рахунок фізичних та юридичних осіб – тобто можливість отримання кредиту для навчання за контрактом для дітей, зареєстрованих як ВПО.

Порядок отримання державних кредитів передбачений Постановою КМУ №916 від 16.06.2003. 

3) Соціальної стипендії для осіб, які навчаються на бюджеті за денною формою навчання – тобто для учасників бойових дій, їхніх дітей, членів сімей загиблих.

Соціальні стипендії призначаються студентам, які потребують соціального захисту та яким за підсумками навчання не призначена академічна стипендія.

Розміри соціальної стипендії регулюються Постановою КМУ №165 від 05.03.2008 року "Про деякі питання стипендіального забезпечення".

Можливість отримання таких стипендій надається учасникам бойових дій, їх дітям та членам сімей загиблих та потребує внесення відповідних цих категорій до Постанови КМУ №882 від 12.07.2004 "Про порядок призначення і виплати стипендій".

4) Безоплатному забезпеченні підручниками, яке фактично полягає у підтвердженні права користування, і так безоплатно, бібліотечним фондом відповідного навчального закладу. Це право передбачається для всіх категорій, які отримали право на цільову державну підтримку за Законом у травні 2015 року.

5) Безоплатному доступі до мережі Інтернет в навчальних закладах, який як і у випадку з безоплатним забезпеченням підручниками через бібліотечні фонди, і так надається безоплатно на територіях ВНЗ студентам ВНЗ.

6) Безоплатному проживанні у студентських та учнівських гуртожитках – для учасників бойових дій, членів сімей загиблих, дітей учасників бойових дій та дітей ВПО, які навчаються у професійно-технічних навчальних закладах.

7) Проживанні у студентських гуртожитках з пільговою оплатою у розмірі, визначеному вищим навчальним закладом – для дітей УБД, а для дітей ВПО за умови, що вони не отримують допомогу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року No 505 "Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг".

Розмір плати за проживання у гуртожитках не може перевищувати 50 відсотків граничного розміру плати за проживання у студентських гуртожитках вищих навчальних закладів.

Питання 3. Які документи потрібно надати для отримання державної цільової підтримки на навчання?

Пункт 6 Порядку визначає, що для оформлення державної цільової допомоги особа, яка планує отримати таку допомогу подає заяву (у вільній формі) на ім’я керівника відповідного навчального закладу та додає до неї такі документи:

- Учасники бойових дій подають посвідчення УБД, дійсність якого перевіряється шляхом подання запиту до Єдиного державного реєстру учасників АТО.

В цьому контексті виникає практичне питання: яким чином скористатись своїм правом особам, які брали участь в АТО, але отримали статус УБД раніше, за участь в інших війнах (миротворці та афганці, наприклад).

Оскільки реєстр учасників АТО формується з осіб, які подавали документи на оформлення статусу УБД, відомості про ветеранів інших війн, які беруть участь в АТО і вже мають відповідний статус до Єдиного реєстру учасників АТО не потрапляють.

- Діти УБД – свідоцтво про народження особи (здобувача освіти) та посвідчення учасника бойових дій (батька або матері здобувача освіти).

- Члени сімей загиблих – посвідчення члена сім’ї загиблого.

- Діти ВПО – довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Документи та заява подаються особисто. Подається оригінал та завірена копія документів. В заяві вказуються конкретні види державної цільової допомоги, на які претендує особа.

Керівник навчального закладу несе відповідальність за контроль достовірності відомостей у поданих особою документах та запобігання випадкам отримання державної допомоги без належних на те підстав.

Питання 4. Хто забезпечує державну цільову підтримку?

Пункт 5 Порядку передбачає, що державна цільова підтримка на навчання надається навчальним закладом, до якого зарахована особа і припиняється в разі відрахування особи з навчального закладу, надання особі академічної відпустки або перерви у навчанні, переведення до іншого навчального закладу.

У пункті 7 Порядку вказано, що допомога надається за рішенням керівника навчального закладу.

Така гнучкість у формулюванні дає підстави вважати, що не всі навчальні заклади йтимуть на зустріч відповідним категоріям і що ветерани АТО та їх діти зможуть скористатись своїми правами далеко не в усіх ВНЗ.

Питання 5. Чи ефективні запропонавані заходи державної цільової допомоги на здобуття освіти?

Ефективність системи державної цільової підтримки, безумовно, залежатиме від виділених коштів з державного та місцевого бюджетів та від кількості осіб, які бажають такою допомогою скористатися.

Виникає питання в контексті того, що надання державної цільової допомоги залишається на розсуд керівника навчального закладу.

Хоча, поки що спостерігається позитивне ставлення до учасників АТО, чисельність спроб допомогти, поступово, знижується в усіх сферах.

Після закінчення конфлікту висока ймовірність того, що не всі керівники ВНЗ вбачатимуть за доцільне перерозподіляти бюджетні місця аби забезпечити можливість на "пільгове" навчання учасникам бойових дій чи їх дітям.