Міськрайонна газета

БУДЬ ГОТОВИЙ ЗАХИСТИТИ РОДИНУ ТА УКРАЇНУ!

Резервісти – громадяни, які у добровільному порядку проходять службу у військовому резерві Збройних Сил України та інших військових   формувань.

Служба у військовому резерві встановлюється з метою планомірної підготовки громадян України для комплектування особовим складом Збройних Сил України та інших військових формувань на особливий період шляхом виконання резервістами обов'язків служби, у тому числі з підготовки відповідно до завдань, покладених на органи військового управління, з'єднання, військові частини, військові навчальні заклади, установи та організації (далі - військові частини), в яких вони Громадяни, у разі прийняття їх на службу у військовому резерві або її продовження на новий строк, укладають контракт про проходження служби у військовому резерві Збройних Сил України або інших військових формувань.

Службу у резерві громадяни проходять без відриву від своєї основної трудової діяльності.

Громадяни, які проходять службу у військовому резерві, не належать до зайнятого населення в Україні і мають право відповідно до законодавства про зайнятість населення бути визнаними безробітними та зареєстрованими у державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, готові та здатні приступити до підходящої роботи. (ст.27 ЗУ "Про військовий обов’язок і військову службу")

На службу у військовому резерві приймаються:

 •  громадяни (крім тих, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації), які пройшли професійно-психологічний відбір, перевірку рівня фізичної підготовки та визнані придатними до служби у військовому резерві за станом здоров'я;
 • військовозобов'язані, які не мають військових звань офіцерського складу, з відповідною освітою та спеціальною підготовкою, віком від 18 до 60 років - на службу у військовому резерві на посадах рядового складу, сержантського і старшинського складу; офіцери запасу, які не досягли граничного віку перебування в запасі другого розряду, - на службу у військовому резерві на посадах офіцерського складу; (пункт 12 Положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві Збройних Сил України)

 Громадяни приймаються на службу у військовому резерві в раніше присвоєних їм військових званнях. та проходять обов’язковий медичний огляд у встановленому законодавством порядку

Контракт - укладається у двох примірниках, підписується громадянином і посадовою особою Міністерства оборони України, військової частини, Збройних Сил України, яка має право видавати накази по особовому складу та до повноважень якої належить право призначення на відповідні посади. Підпис зазначеної посадової особи скріплюється відповідною гербовою печаткою.

Перший контракт укладається:

 • із резервістами, прийнятими на посади рядового складу, - строком на 3 роки;
 • із резервістами, прийнятими на посади сержантського і старшинського складу, - строком на 5 років;
 • із резервістами, прийнятими на посади офіцерського складу, - строком на 5 років.

Строк контракту не може перевищувати строку, який залишився до досягнення резервістом граничного віку перебування у військовому резерві.

Строк проходження служби у військовому резерві обчислюється повними роками, крім випадку, коли контракт з резервістом укладається до досягнення ним граничного віку перебування у військовому резерві.

 Громадяни, які виявили бажання проходити службу у військовому резерві, подають заяву військовому комісару в якій вказується:

 • прізвище, ім’я та по батькові, дата народження, місце народження та адреса, за якою мешкає кандидат;
 • місце реєстрації та фактичного проживання;
 • посада, на якій він бажає проходити службу у військовому резерві;
 • освіта та професія;
 • військово-облікова спеціальність (при наявності).

 Разом із заявою подаються:

 • кольорова фотокартка розміром 9x12 см;
 • кольорова фотокартка розміром 3x4см;
 • паспорт громадянина України;
 • військовий квіток (при наявності);
 • автобіографія написана власноруч;
 • оригінали документів про освіту

 Виклик резервістів для виконання обов'язків служби у військовому резерві.

Виклик резервістів для виконання обов'язків служби у військовому резерві здійснюється командирами (начальниками) військових частин у мирний час (особливий період) відповідно до:

- рішення Президента України, прийнятого відповідно до Конституції України;

- планів підготовки резервістів Збройних Сил України.

 Оповіщення резервістів про їх виклик до військових частин, в яких вони проходять службу у військовому резерві, для виконання обов'язків служби у військовому резерві або про призов на військову службу під час мобілізації організовується командирами (начальниками) військових частин. Командирами (начальниками) військових частин організовується інформування роботодавців, районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування про мету та можливі строки залучення резервістів до виконання обов'язків служби у військовому резерві або призову на військову службу. Строки оповіщення та інформування визначаються Генеральним штабом Збройних Сил України.

Під час проходження зборів резервіст забезпечується:

.• грошовою винагородою за підсумками року, компенсацію заробітної плати за основним місцем роботи та добові за час перебування на зборах, коштами на проїзд до місця проведення зборів і назад, безкоштовною військовою формою одягу і харчуванням, також йому гарантуються відповідні соціальні гарантії, можливість кар’єрного зростання по службі і отримання чергових військових звань.

 • резервістам, які на день призову не працюють, на весь період зборів з урахуванням часу проїзду до місця їх проведення і назад військовими частинами, в яких вони проходять збори, виплачується грошове забезпечення в розмірі мінімальної заробітної плати

 • Резервістам, які виконали програму підготовки, не вчиняли правопорушень, пов'язаних з проходженням служби у військовому резерві, виплачується одноразове грошове заохочення у таких розмірах на рік:

 •  вищому офіцерському складу - 3100 грн.;
 • старшому офіцерському складу - 2800 грн.;
 • молодшому офіцерському складу - 2500 грн.;
 • прапорщикам, мічманам - 2200 грн.;
 • сержантам - 1900 грн.;
 • рядовому складу - 1600 грн.

 Документи, які регламентують проходження служби у військовому резерві:

• Закон України „Про військовий обов’язок і військову службу”

• Указ Президента України від 29.10.2012 №618/2012„Про Положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві Збройних Сил України”

• Постанова Кабінету Міністрів України від 12.11.2014 №607 „Про структуру військового резерву людських ресурсів”

• Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2006 №1644 „Про порядок і розміри грошового забезпечення та заохочення військовозобов'язаних та резервістів ”

Дізнатися більше про умови проходження служби у військовому резерві можливо:

на офіційній сторінці у соціальній мережі Вконтакті та фейсбук(rezervist);

за адресою м. Лебедин вул. Сумська 7, Лебединський ОМВК, телефон 2-21-83