Міськрайонна газета

НА ВИКОНАННЯ ДОРУЧЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ПРАЦІВНИКИ ВИКОНАВЧОГО АПАРАТУ ЛЕБЕДИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ОБГОВОРИЛИ ПРОЕКТ КОНЦЕПЦІЇ РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Метою Концепції є визначення напрямів, механізмів та строків формування ефективного місцевого самоврядування та територіальної організації влади, спроможної забезпечити надання якісних та доступних публічних послуг, задоволення інтересів громадян в усіх сферах життєдіяльності на відповідній території, а також узгодження інтересів держави та територіальних громад. Загалом, реалізація Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні сприятиме правовій, організаційній та матеріальній спроможності територіальних громад, органів місцевого самоврядування, провадженню їх діяльності з дотриманням принципів та положень Європейської хартії місцевого самоврядування, стимулюванню економічного розвитку територій та забезпеченню адекватного розподілу повноважень між органами місцевого самоврядування базового та регіонального рівнів, місцевими державними адміністраціями та територіальними органами центральних органів виконавчої влади.

 В ході активного обговорення проекту Концепції всі присутні дійшли висновку, що вносити кардинальні зміни в систему місцевого самоврядування необхідно. Бо від того, як працюють органи влади та місцевого самоврядування на місцях, залежить життя кожної людини - вчасні соціальні виплати, надання якісних послуг та інші питання життєдіяльності. Учасники засідання прийняли рішення щодо внесення пропозицій до проекту Концепції:
 - для виконання органами місцевого самоврядування делегованих повноважень повинні надаватися державою достатні фінансові ресурси;
 - забезпечення формування повної організаційної системи місцевого самоврядування на районному та обласному рівні та надання повноважень місцевим радам утворювати власні виконавчі органи;
 - максимальне залучення жителів територіальних громад до прийняття управлінських рішень, сприяння подальшому розвитку сучасних форм безпосередньої демократії на місцях;
 - встановлення обов’язковості врахування думки територіальної громади села, селища, міста, району, області при вирішенні питання зміни меж адміністративно – територіальних одиниць;
 - передачу функцій від місцевих органів виконавчої влади та територіальних органів центральних органів виконавчої влади органам місцевого самоврядування, які мають найтісніший контакт з громадянином тощо.