Міськрайонна газета

ОБГОВОРЮЄМО КОНЦЕПЦІЮ РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Важливим моментом є наголошення на тому, що місцеве самоврядування нині фактично відсторонене від вирішення питань у сфері земельних відносин. Кінцевою метою реформування місцевого самоврядування в Україні має стати запровадження ефективної системи надання якісних і доступних публічних послуг, становлення інститутів демократії, задоволення інтересів громадян в усіх сферах життєдіяльності на відповідних територіях, а також узгодження інтересів держави та територіальних громад. Під час обговорення учасниками зазначалося, що проект Закону містить багато позитивних новацій (чітке визначення меж застосування законодавства про державну службу та місцеве самоврядування; нова класифікація посад служби в органах місцевого самоврядування тощо).