Міськрайонна газета

АДМІНІСТРАТИВНА КОРУПЦІЯ

Зміни, які відбуваються у державі не завжди стають поміченими одразу, однак незнання Закону не звільняє від відповідальності, передбаченої таким Законом

Зокрема, мова йде і про зміни у законодавстві нашої держави, яка долає нелегкий шлях реформ спрямованих для досягнення мети побудови розвинутого високоорганізованого суспільства та успішної держави – Україна.

З метою дотримання чинного законодавства України, свої повноваження виконують правоохоронні органи держави, у тому числі органи прокуратури України.  

В даному випадку мова йде про відповідальність, яка покладається Законом України «Про запобігання корупції» на посадових осіб місцевого самоврядування (сільські голови, депутати місцевих рад та інші), посадових осіб юридичних осіб публічного права (директора комунальних підприємств, головні бухгалтера таких підприємств) та інших осіб відповідно до вимог вказаного Закону.

            У зв’язку з неналежним ставленням осіб вищевказаних категорій до виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» ними допускаються помилки під час подання щорічних декларацій осіб, уповноважених на виконання функції держави або місцевого самоврядування. Найчастішими  помилками є несвоєчасне подання декларації та неповнота відомостей щодо майнового стану. Відповідальність за це передбачена ч.1 ст.1726 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) у вигляді штрафу від 850 до 1700 грн.

            Крім того, нагадую про те, що відповідно до ч.2 ст.1726 КУпАП відповідальність наступає за неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про суттєві зміни у майновому стані, за що передбачений штраф від 1700 до 3400 грн. Про суттєві зміни майнового стану необхідно повідомляти письмово до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) у десятиденний термін. Хочу нагадати, що суттєвими змінами у майновому стані суб’єкта декларування є придбання майна або отримання доходу на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року (з 1 січня 2018 року така сума складає – 88 100 грн.).

            Також, дуже частим порушенням є неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів, за що передбачена відповідальність ч.1 ст. 1727 КУпАП у вигляді накладення штрафу від 1700 до 3400 грн.

В поточному році Лебединським районним судом Сумської області за участю Лебединського відділу Роменської місцевої прокуратури притягнуто до адміністративної відповідальності у вигляді накладення штрафів 8 осіб (сільські голови, депутати місцевих рад, керівники комунальних підприємств, а також працівник поліції). 

         Дана публікація є нагадуванням про наявність прав та обов’язків громадян, на яких розповсюджуються дія Закону України «Про запобігання корупції». Основною метою цієї статті є побажання особисто до кожного – ретельно  ставитися до виконання норм вищевказаного Закону і нехай дана публікація надасть Вам можливість зберегти свою ділову репутацію та власні кошти.