Міськрайонна газета

ДЛЯ НЕЗАХИЩЕНИХ ВЕРСТВ НАСЕЛЕННЯ НАДАЮТЬСЯ СУБСИДІЇ

Відбулося засідання комісії районної державної адміністрації з питань надання населенню житлових субсидій, пільг та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім‘ям в порядку виключення  під головуванням заступника голови цієї комісії, начальника управління праці та соціального захистку населення  Білокобильської Л.Б. Комісія розглянула  4 справи, в т.ч.  не власників житла – 3, надання державної соціальної допомоги  в порядку виключення в зв’язку з тим, що земельна ділянка перевищує 0,6 га - 1.  По кожній справі прийняте відповідне рішення.

КОЛЕКТИВНО - ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ

      Одним із важелів у захисті прав працівників є колдоговірне регулювання трудових відносин. В процесі укладання колективних договорів проводяться колективні перемовини, розробка і експертиза відповідності договору діючому законодавству про працю. Питання колдоговірного регулювання трудових відносин чітко виписано в Кодексі Законів про працю в Україні від укладання до контролю і звітності за виконанням. Постановою Кабінету міністрів України від 13.02.2013 року №115 «Про порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів» виписано порядок реєстрації. Реєстрацію проводить районна державна адміністрація. Колективні договори в 3-х екземплярах подаються до управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, де проводиться їх експертиза і реєстрація. За інформацією управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації всього в районі зареєстровано 94 колективні договори, якими охоплено 96,5% штатних працівників, в тому числі за перше півріччя 2013 року зареєстровано 16. Значну роботу в процесі колдоговірного регулювання, а також і захист прав працюючого населення проводять профспілкові організації працівників АПК (Ступницький С.Р.), освіти (Джумко В.Н.), медицини (Кан В.В.), працівників державних установ (Падалка М.Б.). Завдяки їх обізнаності, компетентності в питаннях законодавства про праці в районі зберігається спокійна робоча обстановка.

ЛЕБЕДИНЩИНА: СОЦІАЛЬНИЙ МОБІЛЬНИЙ ОФІС ПРАЦЮЄ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

На особливій увазі до соціально незахищених верств населення наголошує Президент України. З метою забезпечення реалізації завдань державної політики у сфері соціального захисту населення, покращення соціального обслуговування та надання соціальної підтримки населенню шляхом обслуговування безпосередньо за місцем проживання, підвищення рівня інформованості населення про заходи соціального захисту, які передбачені чинним законодавством, сприяння налагодженню ефективного "зворотного зв’язку" органів соціального захисту з населенням для оперативного реагування та задоволення актуальних потреб створений і працює при управлінні праці та соціального захисту населення райдержадміністрації «мобільний соціальний офіс». Згідно затвердженого графіка і плану роботи «мобільний соціальний офіс» працював на території Будильської сільської ради.

СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА НЕБЛАГОПОЛУЧНИМ СІМ'ЯМ

З метою координації дій всіх суб’єктів соціальної роботи, які опікуються проблемами сімей, відбулось планове засідання комісії з питань соціальної роботи із сім’ями, що опинилися в складних життєвих обставинах. Фахівці із соціальної роботи, які працюють на закріплених територіях обслуговування сільських рад, забезпечили присутність представників сімей, які не в повній мірі прикладають зусилля для подолання складних життєвих обставин. В більшості випадків однією з найголовніших проблем неблагополуччя родин залишається систематичне зловживання батьками алкогольних напоїв і, як наслідок, неналежне виконання ними батьківських обов’язків відносно своїх неповнолітніх дітей. Комісією було розглянуто справи 12 сімей такої категорії «ризику» та прийнято рішення щодо надання відповідного комплексу соціальних послуг, спрямованих на подолання кризових ситуацій.

СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА

Попередження негативних ситуацій у родині, особливо у сім’ях з дітьми, та надання своєчасної допомоги – одне із основних завдань органів влади. На виконання соціальних ініціатив Президента України у 2012 році була збільшена чисельність соціальних працівників районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з метою організації роботи у кожній сільській громаді щодо раннього виявлення та своєчасного надання соціальних послуг сім’ям у складних життєвих обставинах. Тепер це дає можливість місцевій державній адміністрації за допомогою соціальних працівників вживати відповідних заходів щодо надання допомоги сім’ям, які потребують підтримки держави. Лебединським районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проведений семінар для фахівців із соціальної роботи на тему: «Практичні аспекти соціальної роботи щодо надання комплексу соціальних послуг дітям – сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам із їх числа». Основна увага фахівців концентрувалась на якості надання соціальних послуг даній категорії населення, зокрема у напрямку захисту житлових, майнових прав та працевлаштування. Досвідом роботи щодо цього з учасниками семінару ділилися соціальні фахівці Н. Пещерова та О. Велигонь. «Даний напрямок  в роботі фахівця із соціальної роботи повинен залишатися одним із пріоритетних та найбільш відповідальних» - наголосила директор центру Л. Грицина.