Міськрайонна газета

ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ ПРО ТРУДОВИЙ ДОГОВІР

23 серпня на виконання Програми спільних дій з реалізації державної політики у сфері зайнятості населення та розширення можливостей доступу до безоплатної правової допомоги для громадян у Лебединській міськрайонній філії Сумського обласного центру зайнятості говорили на тему «Відмінність трудового договору від договору цивільно-правового характеру»

«Предметом трудового договору є процес праці – виконання роботи за певною спеціальністю, кваліфікацією, посадою, тобто виконання працівником певної трудової функції. При цьому трудова функція, як правило, не передбачає будь-якого кінцевого результату.

Працівник повинен виконувати доручену йому роботу особисто і не має права передоручати її виконанням іншим. Працівник підлягає правилам внутрішнього  трудового розпорядку. Оплата праці гарантована. Заробітна плата виплачується регулярно у робочі дні, не рідше двох разів на місяць. Для підприємств, установ, організацій усіх форм власності  є обов’язковими норми і гарантії оплати праці, визначені законодавством, зокрема, щодо мінімального розміру заробітної плати, норм оплати, а також  щодо гарантій  для працівників на оплату відпусток та інші випадках.

Натомість у договорі підряду/цивільно-правовій угоді будь-які гарантії при укладанні такого виду договору ЦКУ не передбачені. За договором підряду одна сторона зобов’язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони. Предметом договору є кінцевий результат. Підрядник/виконавець робіт не зобов’язаний виконувати вимоги правил внутрішнього трудового розпорядку», - розповіла юрист Євгенія Логвіненко.

Наприкінці зустрічі за консультацією звернулось дві особи.