Міськрайонна газета

Що потрібно знати про «Свідоцтво про загальнообов'язкове державне соціальне страхування»

 Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №1306 від 22 серпня 2000 року в Україні введено свідоцтво про загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Оформлення та видача свідоцтв покладена на Пенсійний фонд України.

Страхове свідоцтво – єдиний для всіх видів загальнообов’язкового державного соціального страхування документ, що підтверджує право людини на одержання послуг та матеріального забезпечення за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, яке видається кожній застрахованій особі.

Що собою представляє свідоцтво. Це пластикова картка з номером і серією, що має декілька ступенів захисту від підробки. На ній вказано прізвище, ім'я та по-батькові застрахованої особи, її ідентифікаційний код, дата та місце народження. Крім того вказано орган, який видав це свідоцтво та дата видачі і описується порядок його застосування.

Порядок зарахування до стажу роботи навчання у середніх спеціальних та вищих навчальних державних та недержавних закладах

З 01.01.2004 набрав чинності Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі – Закон). Згідно зі статтею 24 Закону, страховий стаж - період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок. Категорії осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню, визначені статтею 11 Закону. Додатково коло осіб, що є платниками єдиного внеску визначені Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування».

Пенсію в “конверті” не принесуть

 Зазвичай, молодь не думає про заощадження на старість. Однак регулярні страхові внески на пенсійне страхування у молодому віці дають особі в майбутньому суттєві пенсійні заощадження.  Адже,  розмір пенсії за віком залежить від величини страхового стажу і розміру заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески до Пенсійного фонду України. До страхового стажу для обчислення розміру пенсії включаються періоди, за які щомісяця й у повному обсязі сплачені страхові внески до Пенсійного фонду у розмірі не менше мінімального страхового внеску, обчисленого з мінімальної заробітної плати.

Змінено порядок подання та оформлення документів для призначення та перерахунку пенсій

Постановою правління Пенсійного фонду України від 07.07.2014 №13-1, яка набрала чинності з 29 серпня 2014 року, внесено зміни до Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25 листопада 2005 року № 22-1.

Внесеними змінами до Порядку  уточнено деякі нюанси, зокрема:

Про виплату пенсій особам, які переселилися з АР Крим, Донецької та Луганської областей

Відповідно до статті 47 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», пенсія виплачується щомісяця у строк не пізніше 25 числа місяця, за який виплачується пенсія.

При переїзді пенсіонера на постійне або тимчасове проживання в іншу місцевість орган Пенсійного фонду після одержання від нього заяви надсилає запит для отримання пенсійної справи до органу Пенсійного фонду попереднього місця проживання пенсіонера. Пенсійна справа пересилається органу, що призначає пенсію, за новим місцем проживання (реєстрації) пенсіонера (пункт 48 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25.12.2005 №22-1).