Міськрайонна газета

ЗВІТНІСТЬ ЄСВ – СЛІДКУЄМО ЗА ЗМІНАМИ!

Ні для кого вже не є новиною, що платники ЄСВ зобов’язані щомісячно подавати звітність із ЄСВ до фіскальних органів. Стосовно правил складання  і подання звітності, а також порядок заповнення деяких таблиць звіту надає роз’яснення Лебединське об’єднане УПФУ Сумської області

Безперечно, перш ніж приступати до заповнення ЄСВ-звітності роботодавцю пот­рібно звернути увагу на те, що з 01 липня 2016 року звіти з  єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за звітний період «червень 2016 року» подаються за новою формою згідно з Порядком  формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування № 435.

Загалом нова редакція зазначеного порядку і додатку 4 до нього суттєвих змін не зазнала, але внесено деякі корективи. Зміни торкнулися таблиці 1. У заголовній частині зменшилася кількість реквізитів. Зокрема, прибрали неактуальні показники для обчислення понижуючого ко­ефіцієнта до ставки нарахування ЄСВ. Також відмінено клас профризику виробництва роботодавця, що спричинило запровадження єдиної ставки нарахування внес­ку для більшості категорій роботодавців. Тепер для різних категорій роботодавців єдина ставка 22%. І це стосується всіх видів нарахованих до­ходів: зарплати, винагород за ЦПД, лікарняних, декретних. Звісно, в оновленій таблиці 1 передбачено окремі рядки для нарахування внеску за спецставками, установленими ч.ч. 13, 14 ст. 8 Закону про ЄСВ (8,41%, 5,3% і 5,5%).

В самій таблиці 1 суттєво зменшилася кіль­кість рядків за рахунок того, що виключили ті, які призначалися для відображення сум ут­риманого внеску. Але рядки для відображення додаткових утримань внеску в оновленій таб­лиці 1 передбачили для виправлення помилок за періоди до 01.01.16 р. Також, в таблиці 1 Звіту з ЄСВ більше немає додатка, де раніше роботодав­ці зазначали, зокрема, суми заборгованості з виплати зарплати на початок і кінець звітного місяця, суму виплаченої за звітний місяць зар­плати (у т.ч. у натурформі).