Міськрайонна газета

Виплата пенсій: Недоодержаний розмір пенсії.

 

На чисельні запити щодо виплати недоотриманої пенсії у зв”язку зі смертю пенсіонера повідомляємо, що   сума пенсії, що належала пенсіонерові і залишилася недоотриманою у зв’язку з його смертю, виплачується по місяць смерті включно членам його сім’ї, які проживали разом з пенсіонером на день його смерті, у тому числі непрацездатним членам сім’ї,  які знаходилися на його утриманні, незалежно від того, проживали вони разом з померлим пенсіонером чи не проживали. 

 Члени сім’ї, повинні звернутися за виплатою суми пенсії померлого пенсіонера протягом шести місяців з дня відкриття спадщини.  У разі звернення кількох членів сім’ї, які мають право на отримання недоодержаної суми пенсії, нарахований розмір  пенсії ділиться між ними порівну.

Чинним законодавством також передбачено, що члени сім’ї, які звертаються за виплатою недоотриманої пенсії померлого пенсіонера, повинні підтвердити родинні стосунки та факт проживання разом з пенсіонером на день його смерті. Документами, які засвідчують родинні стосунки, є паспорт, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, довідка про склад сім’ї, а також рішення суду.

Непрацездатні члени сім”ї, які знаходилися на утриманні померлого пенсіонера повинні підтвердити факт перебування на утриманні  померлої особи.

У разі відсутності членів сім’ї,  або в разі незвернення ними за виплатою вказаної суми в установлений  строк, сума пенсії, що належала пенсіонерові і залишилася недоотриманою у зв’язку з його смертю, входить до складу спадщини. Час відкриття спадщини є день смерті особи або день, з якого вона оголошується померлою.

Документом, що підтверджує статус спадкоємця, є свідоцтво про право на спадщину, видане державним нотаріусом. При цьому строки виплати недоодержаної пенсії на підставі свідоцтва про право на спадщину відсутні. Якщо спадщину  прийняло кілька спадкоємців, свідоцтво про право на спадщину видається кожному із них із зазначенням імені та часток у спадщині інших спадкоємців. Виплата недоотриманої пенсії  в такому разі проводиться з урахуванням частки заявника у спадщині.

Сума пенсії, що підлягала виплаті пенсіонерові з числа військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за Законом України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби,та деяких інших осіб” і залишилися недоодержаними у зв”язку з його смертю, не включаються до складу спадщини і виплачуються членам сім”ї померлого не пізніше шести місяців після смерті пенсіонера.