Міськрайонна газета

З 1 січня 2016 року відбулись зміни в пенсійному законодавстві

 

З 1 січня 2016 року чинним законодавством України внесено зміни в пенсійне забезпечення громадян. 

 Законом України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» від 25.12.2015 № 928  з 1 січня 2016 року встановлено прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність,  у розмірі 1074 грн.,  з 1 травня 2016 року - 1130 грн, з 1 грудня 2016  року - 1208 грн.; прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць :   1 січня 2016 - 1330 грн., з 1 травня 2016 року - 1399 грн., з 1 грудня  2016 року – 1496 грн.

Відтак,  в указані терміни  буде проведено масові перерахунки пенсій в автоматичному режим, під час яких будуть перераховані ті складові пенсійних виплат, які розраховуються з розміру прожиткового мінімуму.

Для працюючих осіб встановлено показник мінімальної заробітної  плати: з  01.01.2016 - 1378 грн., з 01.05.2016 - 1450 грн., з 01.12.2016 – 1550 грн.

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 24.12.2015 №911:

– максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) з 1 січня  по 31 грудня 2016 року не може перевищувати 10 740 грн.;

         – продовжено особливий порядок виплати пенсії працюючим пенсіонерам у 2016 році, а саме, тимчасово, у період з 1 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року:

         * особам (крім інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”), які працюють на посадах та на умовах, передбачених законами України”Про державну службу”, “Про прокуратуру”, “Про судоустрій і статус суддів”, призначені пенсії/щомісячне довічне грошове утримання не виплачуються;
         *  у період їх роботи на інших посадах (не за спеціальними законами ) – пенсії виплачуються в розмірі 85 % призначеного розміру, але не менше 150% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (в даний час 1611,00 грн.).

         Пенсії, ветеранам військової служби, призначені відповідно до законів України «Про державну службу», «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб» виплачуються в повному обсязі. Належність до ветеранів військової служби підтверджується відповідним посвідченням, про що вноситься відмітка в особливості електронної пенсійної справи.

         Порядок виплати пенсій та щомісячного довічного грошового утримання, передбачений п. 3 Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення» від 02.03.2015 № 213 у 2016 році залишено незмінним (п.3 Прикінцевих положень Закону 911), зокрема:

- обмеження щодо виплати пенсії, щомісячного довічного грошового утримання, передбачені цим Законом, не застосовуються протягом особливого періоду до пенсій/щомісячного довічного грошового утримання, що призначені особам, які проходять військову службу або перебувають на посадах у силових міністерствах та відомствах. Після завершення особливого періоду виплата пенсій таким особам здійснюється згідно із законодавством.

-  внесено зміни до  статті 4 Закону України  “Про індексацію грошових доходів населення”, а саме, індексація грошових доходів населення проводиться у разі, коли величина індексу споживчих цін перевищила поріг індексації, який установлюється  в розмірі 103%.

До прийняття постанови Кабінету Міністрів України  про порядок  індексації грошових доходів населення із врахуванням змін до статті 4 Закону України “Про індексацію грошових доходів населення“, внесених  Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” (№911-ІІІ), застосовуються коефіцієнти індексації та розміри прожиткових мінімумів для проведення індексації, які були встановлені  у грудні 2014 року.