Міськрайонна газета

АКЦІЯ «Я ТА МОЄ ЗДОРОВ’Я!»


Здоров’я досить багатогранна категорія. За визначенням Всесвітньої Організації Охорони здоров’я, під здоров’ям розуміють “стан повного фізичного, психічного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороби”. Саме тому спеціалісти центру проведуть акцію спрямовану на профілактику здорового способу життя.

На жаль, всі вжиті спроби зупинити зростання дитячої наркоманії, алкоголізму та тютюнопаління досі не увінчалися успіхом. Основне завдання первинної профілактики полягає не тільки і навіть не стільки в запобіганні реального знайомства з психоактивними речовинами, скільки в тому, щоб попередити виникнення у підлітків установки їх вживання - бажання спробувати. Але для того щоб такого бажання не виникло, молода людина повинна успішно будувати відносини з навколишнім світом - вирішувати проблеми, реалізовувати виникаючі потреби за рахунок власних знань і умінь.
В доступній ігровій формі та за допомогою показу відео, спеціалісти центру показали
згубний вплив тютюну, алкоголю та наркотичних речовин на організм людини. Спеціалісти центру намагаються урізноманітнювати профілактичну роботу серед дітей та молоді.
Є нагальна потреба у проведенні заходів, спрямованих на формування здорового способу життя, відпрацювання моделей безпечної поведінки.
Людське здоров’я та життя - найбільші життєві цінності, вартість яких складно оцінити. Відповідальне ставлення до їх збереження та покращення - найбільше, що людина може зробити для себе та оточуючих. Треба пам’ятати, що здоров’я людини на 51% залежить від неї самої. Вміння керувати своїм здоров’ям – шлях людини до повноцінного життя, де немає місця основним ворогам здоров’я - шкідливим звичкам.