Міськрайонна газета

ПРАВИЛЬНО СФОРМОВАНИЙ БЮДЖЕТ - ЗАПОРУКА ДОБРОБУТУ НАШИХ ГРОМАДЯН

Учасники наради висловили свої думки з приводу формування бюджету на наступний рік. Зокрема, було зазначено, що головним розпорядникам коштів районного бюджету під час складання бюджетних запитів на 2014 рік необхідно забезпечити оптимізацію витрат розпорядників коштів місцевих бюджетів шляхом виключення непріоритетних та неефективних витрат, насамперед тих, що не забезпечують виконання основних функцій і завдань відповідного розпорядника; провести оптимізацію кількості місцевих програм, виходячи з необхідності забезпечення фінансовими ресурсами виконання тільки тих із них, які забезпечують здійснення основних функцій і завдань, а також забезпечити жорсткий режим економного використання енергоносіїв, скорочення видатків місцевих бюджетів. Виходячи з необхідності забезпечення збалансованості бюджету та вирішення  ключових питань, визначених основними завданнями бюджетної політики на 2014 рік, усім учасникам бюджетного процесу забезпечити: формування дохідної частини місцевих бюджетів із врахуванням реальної бази оподаткування та максимального використання наявних резервів щодо наповнення місцевих бюджетів; здійснення бюджетними установами заходів, спрямованих на максимальну економію споживання енергоносіїв; планування видатків на реалізацію програм, затверджених місцевими радами виходячи із наявних фінансових ресурсів та їх пріоритетності щодо фінансування; планування капітальних видатків виходячи із пріоритетності і обґрунтованості потреб та спрямування таких коштів, в першу чергу на реалізацію інвестиційних програм (проектів) з урахуванням оцінки їх економічної ефективності; посилення ролі головних розпорядників коштів в управлінні бюджетними коштами з метою недопущення взяття бюджетних зобов’язань, не забезпечених бюджетними призначеннями; дотримання вимог Бюджетного кодексу України щодо розмежування видатків між бюджетами.