Міськрайонна газета

ЗА 2019 РІК З ОБЛАСТІ ДО ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ МОБІЛІЗОВАНО 11 531,6 МЛН ГРИВЕНЬ

Загальні надходження в порівнянні з минулим роком зменшились на 1 159,7 млн гривень, або на 9,1 відсотка

З них 3 555,4 млн гривень – податок на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів; 3 008,5 млн гривень – рентна плата за користування надрами; 1 780,6 млн гривень – податок та збір на доходи фізичних осіб (у тому числі військовий збір – 375,7 млн гривень); 1 170,3 млн гривень – податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування; 949,9 млн гривень – податок на прибуток підприємств; 482,7 млн гривень – ввізне мито.

Значне зменшення надходжень (на 1 106,5 млн гривень, або на 23,7 відсотка) відбулось по податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів; по рентній платі за користування надрами на 856,8 млн гривень, або на 22,2 відсотка та по ввізному миту на 272,7 млн гривень, або на 36,1 відсотка.

Поряд з цим констатуємо суттєве збільшення (на 370,9 млн гривень, або у 1,5 раза) по податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування.

Варто також зазначити збільшення надходжень по податку на прибуток підприємств на 241,2 млн гривень, або на 34 відсотка та по податку та збору на доходи фізичних осіб на 239,5 млн гривень, або на 15,5 відсотка.