Міськрайонна газета

РОБОТУ ШТЕПІВСЬКОГО ВИКОНКОМУ ЩОДО ВИКОНАННЯ ДЕЛЕГОВАНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ ВИЗНАНО ПОЗИТИВНОЮ

Під час засідання колегії голова райдержадміністрації Віктор ХИМИЧ зазначив, що виконком Штепівської сільської ради на чолі з сільським головою на належному рівні виконує делеговані державою функції

Доповідаючи, сільський голова Олександр Великодний детально проаналізував виконання делегованих органами виконавчої влади, згідно із Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні",  повноважень ув галузі побутового, торгівельного, житлово-комунального обслуговування, у сфері медицини, будівництва та архітектури, цивільного захисту та надзвичайних ситуацій, роботи зі зверненнями громадян, архівної справи, соціального захисту, з питань антикорупційної діяльності, ведення діловодства, контрольної, кадрової та організаційної діяльності,  відзначивши позитивні моменти в роботі колективу виконкому сільської ради.

Однак поміж позитивних моментів виявлені і недоліки.

Співдоповідачем з даного питання виступила начальник відділу культури і туризму райдержадміністрації Ганна Богомаз, яка відзначила активну роботу в напрямку розвитку культури на селі, значну підтримку її сільською радою.

Підсумовуючи дане питання керівнику місцевої громади було рекомендовано звернути увагу на усунення виявлених недоліків.

Членами колегії за результатом доповіді було прийнято проект розпорядження, у якому окреслені зауваження та недоліки у роботі місцевої ради та визначені терміни щодо їх усунення.