Міськрайонна газета

КРОКИ НА ШЛЯХУ ДО РЕФОРМУВАННЯ

 

Вже з перших років незалежності в нашій країні здійснювалися поступові кроки, спрямовані на відродження самобутніх самоврядних традицій українського народу з урахуванням сучасних міжнародно-правових стандартів у сфері організації управління на місцях. За час, що минув, у цій сфері багато що зроблено. Зокрема, вдалося закласти правові, організаційні, матеріально-фінансові засади місцевого самоврядування. «Проте, поряд з безумовними здобутками щодо розбудови місцевого самоврядування в Україні зроблено далеко не все з того, що є необхідним. Реаліями сьогодення, на жаль, стали надмірна централізація державної влади, створення громіздкої і малоефективної управлінської структури на територіальному рівні, розчарування серед широких верств населення у можливості ефективного вирішення питань місцевого значення. Місцеве самоврядування в Україні на сучасному етапі потребує суттєвого реформування. Пожвавлене життя села, поліпшений аграрний сектор та розкриття повною мірою потенціалу тієї чи іншої території – все це реально можливо лише за умови грамотного і злагодженого впровадження реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні» - висловлюються сельчани.

Як зазначає Президент України, реформування місцевого самоврядування має відбуватися на засадах децентралізації владних повноважень, консолідації ресурсів та стратегічного планування розвитку територій. Це дозволить припинити дублювання повноважень, функцій та завдань органів місцевого самоврядування різних рівнів. Саме тому за дорученням Президента України Віктора Януковича ініційовано широку громадську дискусію навколо напрацьованого проекту Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади, яка дозволить врахувати усі пропозицій громад.

«Реформування місцевої організації влади слід здійснювати виважено, враховуючи власний досвід, спираючись не тільки на підтримку політичних сил, а й на досягнення вітчизняної науки державного будівництва та місцевого самоврядування, юридичної науки в цілому. Проблема повинна вирішуватися не з точки зору політичної кон’юнктури, а з позицій раціоналізму, обґрунтованості й неупередженості суджень» - вислухавши думки і позиції людей, підсумував керівник району.