Міськрайонна газета

КОНЦЕПЦІЯ РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: ВІД ОБГОВОРЕННЯ ДО КОНКРЕТНИХ ДІЙ

«На виконання доручення Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, з метою визначення напрямів, механізмів та строків формування ефективного місцевого самоврядування та територіальної організації влади, спроможної максимально забезпечити передовсім надання якісних та доступних публічних послуг, становлення інститутів демократії участі, задоволення інтересів громадян в усіх сферах життєдіяльності на відповідній території, узгодження інтересів держави та територіальних громад протягом травня – листопада 2013 року в Лебединському районі тривав процес обговорення проекту Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. Після цього реалізація Концепції буде здійснюватись двома етапами: перший підготовчий (2013 – 2015 р.р.) передбачає створення законодавчої основи щодо удосконалення організації, правового регулювання діяльності територіальних громад за місцем проживання, створення сприятливих правових умов для широкого залучення населення до прийняття управлінських рішень органами місцевого самоврядування та їх виконавчими органами; другий етап практичного впровадження (2015 – 2020 р.р.) - законодавче врегулювання системи адміністративно-територіального устрою та формування законодавчої бази діяльності органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади на новій територіальній основі» - надав роз’яснення учасникам наради керівник.

При прийнятті остаточних рішень вищими органами влади будуть враховуватись пропозиції територіальних громад, які надходили під час проведення обговорень.