Міськрайонна газета

СУМЩИНА ГОТУЄТЬСЯ ПЕРЕЙТИ НА НОВУ МОДЕЛЬ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

Запровадження нової моделі поводження з відходами в Сумській області, на зразок діючої в країнах ЄС, дасть змогу 70% побутових відходів переробляти та вторинно використовувати. І лише 30% цих відходів буде захоронено, що наблизить до середнього показника (25%) таких захоронень у країнах Євросоюзу

«Це дасть можливість визначити конкретні потреби Сумщини щодо створення нової  інфраструктури з переробки, утилізації та видалення відходів, – говорив керівник апарату облдержадміністрації Дмитро ЖИВИЦЬКИЙ під час засідання робочої групи по розробленню Регіонального плану дій поводження з відходами до 2030 року. – Йдеться як про детальний аналіз поточної ситуації в області з управління відходами, так і про перелік конкретних заходів із ліквідації відходів, їх переробки та повторного використання».

Після розробки та затвердження Регіонального плану дій поводження з відходами до 2030 року обласна влада перейде до його реалізації. Зокрема такий план передбачатиме створення на Сумщині територіальних кластерів, у межах яких будуть створені регіональні полігони, визначені місця сортування побутових відходів та місця їх переробки.

Довідково: У 2017 році Уряд схвалив Національну стратегію управління відходами, яка запроваджує в Україні європейські принципи поводження із усіма видами відходів: твердими побутовими, промисловими, будівельними, небезпечними, відходами сільського господарства тощо. Запропонована Урядом реформа сфери управління відходами передбачає  запровадження  принципів циклічної економіки та  розширеної відповідальності виробника, які мають заохотити бізнес до мінімізації утворення відходів та зацікавленості в їх переробці, а також передбачає впровадження п’ятиступеневої ієрархії поводження з відходами, що працює в Європейському Союзі.

Розроблення Регіонального плану управління відходами у Сумській області до 2030 року виконується у два етапи: І етап – включає характеристику регіону та аналіз поточного стану системи управління відходами в регіоні; ІІ етап – включає планування системи управління відходами в регіоні; індикатори та моніторинг виконання плану; інформацію про Стратегічну екологічну оцінку.