Міськрайонна газета

МЕДИЦИНА: РЕФОРМИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

 

 - Ларисо Іванівно, що являтиме собою ново­створений Центр, адже зараз населенню міста й району це поняття не зовсім зрозуміле. Хто його фінансуватиме?

— Центр первинної медико-санітарної допомоги об’єднає міську амбулаторію загальної практики сі­мейної медицини, що включає 16 дільниць у місті, 7 сільських АЗПСМ, 2 сільські лікарські амбулаторії та ФП і ФАПи, які входять до складу амбулаторій. Працюватимуть реєстратура, три реєстратори. Ось такий це буде складний «організм», який матиме повну юридичну самостійність і фінансування Ле­бединської районної ради. Тобто, своє приміщення, меблі, медичне обладнання, транспорт. Звичайно, починати з нуля завжди важко, чогось обов’язково не вистачатиме, але все це з часом удосконалюва­тимемо, вивчатимемо досвід колег з інших районів, областей. Основне завдання такого реформування в тому, щоб люди відчували покращення в медич­ному обслуговуванні, залишалися задоволеними послугами, які їм надаватимуть працівники Центру.

— Ви маєте на увазі сімейних лікарів?

— Так, первинну допомогу населенню надавати­муть сімейні лікарі, які при необхідності направля­тимуть пацієнта до спеціаліста певної кваліфікації. Хоча на перехідний період, до 1 січня 2020 року, в Центрі працюватимуть ще й хірург, окуліст, отола­ринголог, невролог, акушер-гінеколог та психіатр.

— Ларисо Іванівно, зараз населення міста певної дільниці обслуговує один сімейний лікар. Чи матимуть громадяни після такого реформу­вання право вибору лікаря?

— Це право регламентовано наказом МОЗ Укра­їни № 756, яким і затверджено Порядок вибору та зміни лікаря первинної медико-санітарної допо­моги. Цей вибір може здійснювати кожна дієздатна особа, яка досягла 14-річного віку (за менших дітей це рішення прийматимуть батьки). Один раз на рік у місячний термін вона має заповнити спеціальну форму, вказавши там прізвище обраного нею лікаря. В іншому разі прикріплення до лікаря здійснювати­меться, як і нині, за територіальним принципом.

— Коли і де можна заповнити цю форму?

— З 15 листопада 2013 року в реєстратурі по­ліклініки вже будуть наявні ці форми.

— Центр має приміщення для початку робо­ти, необхідне обладнання?

— Це частина поліклінічного відділення на І-ІІ поверхах. Деякі організаційні моменти щодо мате­ріального забезпечення ще вирішуються. Турбує й те, що наш Центр забезпечений кадрами сімейних лікарів поки що на 75 відсотків. Молоді спеціалісти, випускники вишів у районні лікарні чи сільські амбу­латорії їхати не хочуть. Це проблема, яку на місце­вому рівні потрібно спільно вирішувати.

— Чи залишаться в населення ті ж пільги щодо медичного обслуговування, які вони ма­ють зараз?

— Звичайно, пільги ніхто не відмінятиме, і буде продовжено реалізацію пілотного проекту, тобто відпуск в аптечних установах медичних препаратів для лікування артеріальної гіпертонії за рецептами. Знижки на деякі групи препаратів досить відчутні. Тому для чого платити більше, коли можна таким чи­ном заощадити сімейний бюджет.

— Ларисо Іванівно, перші кроки робити за­вжди нелегко. Лебединським медичним праців­никам вдалося десь повчитися, запозичити до­свід?

— Так. На сьогодні реформування галузі охоро­ни здоров’я пройшло у Вінницькій, Донецькій, Дні­пропетровській областях, у місті Києві. У цьому році відбулося воно в місті Ромни, тож найближчим ча­сом плануємо побувати у своїх колег.

Віримо, що всі ці нововведення будуть на благо людини, зміцнення її здоров’я, продовження життя. Тому бажаємо лебедин­ським медикам усіляких успіхів і гараздів та за­вжди бути на висоті.