Міськрайонна газета

ЯКЩО ВИ БАЖАЄТЕ ЗАЙМАТИСЯ БДЖІЛЬНИЦТВОМ, ВАМ НЕОБХІДНО ДОТРИМУВАТИСЯ ВІДПОВІДНИХ ВИМОГ!

Якщо ви бажаєте займатися бджільництвом  згідно Закону України «Про бджільництво»  ви маєте гарантовані   права:

Право на  утримання  бджіл  і  зайняття  бджільництвом  мають громадяни України,  іноземці та особи без громадянства,  які мають необхідні  навики  або  спеціальну  підготовку,  а  також юридичні особи.

При цьому вам не треба отримувати ніяких дозволів     від органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування.

АЛЕ! З метою  обліку пасік та здійснення лікувально-профілактичних заходів на кожну пасіку видається ветеринарно-санітарний  паспорт. Форма  паспорта  і  порядок його видачі встановлюються центральним органом  виконавчої  влади,  що  забезпечує  формування  державної аграрної політики.

Ветеринарно-санітарний  паспорт пасіки  видається  районним  (міським) управлінням Держпродспоживслужби  на   пасіку  незалежно  від  форми  її  власності  і  є документом, який засвідчує ветеринарно-санітарний стан пасіки.

  Пасіка підлягає  реєстрації  за  місцем  проживання  фізичної особи  або  за  місцезнаходженням юридичної особи,  яка займається бджільництвом,  у місцевих державних адміністраціях або сільських, селищних,  міських  радах  у  порядку,  встановленому  центральним органом  виконавчої  влади,  що  забезпечує  формування  державної аграрної політики.

 Згідно з Порядком реєстрації пасік N 184/82 від 20.09.2000 пасіка  підлягає  реєстрації за місцем проживання фізичної особи або за місцезнаходженням  юридичної  особи,  яка  займається бджільництвом,  у місцевих державних адміністраціях або сільських, селищних, міських радах один раз в рік заснування пасіки.

Реєстрація пасік проводиться на підставі заяви фізичної чи юридичної  особи  незалежно  від  форми  власності.  У  заяві  про реєстрацію пасіки зазначаються назва та адреса заявника, кількість бджолосімей.     Під  час  реєстрації  пасік  проводиться  їх  обстеження районними  (міськими)  управліннями  ветеринарної  медицини.  Дані обстежень  заносяться у журнал обліку пасік у районному (міському) управлінні ветеринарної медицини.

Фізичні та  юридичні  особи  розміщують  пасіки  на земельних ділянках,  які належать їм на правах власності  або  користування, відповідно до ветеринарно-санітарних правил.

     Розміщення пасік  на  земельних  ділянках інших власників або користувачів здійснюється за їх згодою.

     Розміщення пасік  на  землях  лісового   фонду   здійснюється безоплатно з    урахуванням   вимог   Лісового   кодексу   України.

Згідно з Інструкцією щодо попередження і ліквідації хвороб та отруєнь бджіл, затвердженої наказом Головного Державного інспектора ветеринарної медицини №9 від 30.01.2001 року при розміщенні пасіки на присадибній ділянці , огорожа повинна бути заввишки не менше 2,5 м для підвищення льоту бджіл.

Якщо ваша пасіка не була зареєстрована, отримати будь-яку компенсацію, у випадку загибелі  бджіл від отруто-хімікатів недобросовісних аграріїв,  буде неможливо.

Отже, якщо Ви бажаєте займатися бджільництвом, Вам необхідно дотримуватися зазначених вище вимог!