Міськрайонна газета

БУТИ ЧИ НЕ БУТИ - ОСЬ У ЧОМУ ПИТАННЯ

 У Лебединській райдержадміністрації відбувся виїзний семінар-консультація на тему: «Реформа місцевого самоврядування та територіальної організації влади України» для громад Лебединського і Тростянецького районів.

 Участь у ньому взяли експерти регіонального Офісу реформ, керівники, сільські голови, депутати, активісти обох районів.

 Існуюча в Україні система місцевого самоврядування сьогодні не відповідає очікуванням та потребам суспільства – основна причина, яку називають експерти для здійснення реформ в Україні.

Роз’яснення стосовно процесу децентралізації влади надав експерт регіонального Офісу реформ Карен Агаджанов – Госналес. Концепцію реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні (далі – Концепція) розроблено з урахуванням вимог Європейської хартії місцевого самоврядування, з метою якісного підвищення спроможності органів місцевого самоврядування здійснювати регулювання і управління суттєвою частиною суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах населення. Він розповів про формування спроможних територіальних громад із європейського досвіду на прикладі Польщі. «Необхідність реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади викликана низкою причин» - продовжував роз’яснення експерт регіонального Офісу реформ Борис Строченко. Необхідність постійної фінансової підтримки малочисельних територіальних громад з використанням системи дотацій вирівнювання, яка реалізується через районні бюджети, стримує розвиток малих міст та великих селищ – потенційних точок економічного зростання. Суттєвого вдосконалення потребує і система територіальної організації влади, реформування якої має бути спрямоване на підвищення ефективності управління суспільним розвитком у просторовому вимірі. Потребує, з одного боку, розширення повноважень представницьких та виконавчих органів місцевого самоврядування міст, з іншого – впровадження ефективних механізмів контролю за економним та ефективним використанням місцевих ресурсів членами їхніх територіальних громад. Борис Вікторович озвучив етапи формування спроможних територіальних громад та як здійснювалась робота над створенням перспективного плану об’єднання територіальних громад Сумської області. Фінансові сторони, можливості, реалії, перспективи створення спроможних територіальних громад проаналізувала заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації Ганна Ткачова. Перериваючи її виступ вже розпочалось бурне обговорення теми. Не стримуючи емоцій висловлювались із цього приводу сільські голови та депутати. Люди висловлювали обурення, невдоволення, зневіру до цієї реформи, наводячи приклади вже проведених колись реформувань, які принесли більше негативні наслідки, ніж позитивні. Нарікали на недосконале законодавче, економічне, інфраструктурне підґрунтя для реформування влади й адміністративно – територіального устрою. Пропонували кращим варіантом проведення реформування економічного із розширенням фінансових прав представницьких органів влади, аніж змінювати адміністративний устрій. Адже, за змістом Конституції України система територіальних громад та утворюваних ними органів місцевого самоврядування нерозривно пов’язана із системою відповідних адміністративно-територіальних одиниць, що є просторовою основою для організації та діяльності не тільки органів місцевого самоврядування, а й місцевих органів державної влади. Свої думки з приводу реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади України висловили голова Лебединської райдержадміністрації Сергій Древаль, голова Лебединської районної ради Василь Калита та міський голова Анатолій Троян, підтримуючи спільну пропозицію громади – у разі необхідності утворювати єдине спроможне об’єднання, але підходити до цього дуже виважено. Про недосконалість напрацювань щодо здійснення об’єднань територіальних громад говорили й керівники Тростянецького району Дмитро Назаренко та Олександр Олійник. А от міський голова Тростянця Юрій Бова є прихильником реформування існуючої системи територіальної організації влади та адміністративного устрою в Україні, вбачає у цьому лише позитивні моменти, серед яких розширення повноважень місцевого самоврядування, збільшення доходної частини на розвиток територій, пропорційний її розподіл та інше.

Більше двох годин тривала дискусія серед учасників семінару про реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади України. Присутні дійшли висновку, що це питання потребує ще ґрунтовнішого обговорення й опрацювання.