Міськрайонна газета

ВІДТЕПЕР ОТРИМАННЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ, ПЕРЕКВАЛІФІКАЦІЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН СТАЮТЬ ЩЕ ДОСТУПНІШИМИ!

 

Це стосується як безробітніх та незайнятих, так і працюючих.

Особи віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менше 15 років, мають право до досягнення встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” пенсійного віку на одноразове отримання ваучера для підтримання їх конкурентоспроможності шляхом перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями для пріоритетних видів економічної діяльності. Вибір професії (спеціальності) із затвердженого переліку, форми та місця навчання здійснюється особою.
 Вартість ваучера встановлюється в межах вартості навчання, але не може перевищувати десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом.
 Оплата ваучера здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття виходячи з його фінансових можливостей.
 Порядок видачі територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, ваучерів та перелік професій, спеціальностей та напрямів підвищення кваліфікації, для навчання за якими може бути виданий ваучер, затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 Деякі поняття про ваучер:
 Ваучер - документ встановленого зразка, що дає особі відповідно до Закону право на перепідготовку, підготовку на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні, спеціалізацію, підвищення кваліфікації у навчальних закладах чи у роботодавця.
 Ким і кому видається ваучер?
Ваучер видається територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, в районах, районах у містах, містах, міжрегіональними територіальними органами
 Ваучер видається одноразово особам віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менше 15 років, та які не досягли встановленого статтею 26 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” пенсійного віку

Навчання за ваучерами

На підставі ваучера здійснюється перепідготовка, спеціалізація, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями за пріоритетними видами економічної діяльності, а також здобуття наступних освітньо-кваліфікаційних рівнів на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня
 Хто здійснює навчання?
Навчання здійснюють професійно-технічні та вищі навчальні заклади, підприємства, установи та організації, які мають ліцензію на діяльність з надання освітніх послуг, за визначеними цією постановою професіями (спеціальностями), є резидентами України
Кому не видається ваучер?

- особам, які не мають професійно-технічної або вищої освіти;
- особам, які проходили перепідготовку протягом останніх п’яти років, за кошти Фонду державного соціального страхування України на випадок безробіття;
- зареєстрованим безробітним, які виявили бажання пройти професійне навчання за направленням територіального органу

Яка вартість ваучера?

Вартість ваучера встановлюється в межах вартості навчання, але не може перевищувати десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на момент прийняття рішення щодо видачі ваучера особі. У разі, якщо вартість навчання перевищує максимальну вартість ваучера, особа або роботодавець можуть здійснити оплату різниці вартості навчання в навчальному закладі.

Для отримання ваучера особа подає до територіального органу:
- заяву;
- пред’являються особисто: паспорт, трудова книжка, документ про освіту, реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які за релігійними переконаннями відмовилися від його одержання);
- У присутності особи, з них знімаються копії, що засвідчуються підписом особи. У разі, якщо трудова книжка знаходиться у роботодавця, особа надає її копію, засвідчену роботодавцем.

Зацікавлених громадян для отримання достовірної детальної інформації про порядок і умови видачі ваучера просимо звертатись до Лебединського міськрайонного центру зайнятості за адресою: м. Лебедин, вул. Сумська, 2-Б, тел..: 2-34-58, 2-23-15.