Міськрайонна газета

РЕГУЛЯТОРНА ДІЯЛЬНІСТЬ СІЛЬСЬКИХ РАД ЛЕБЕДИНСЬКОГО РАЙОНУ

Планування регуляторної діяльності

Оприлюдення проектів регуляторних актів

  • Повідомлення
  • Проекти регуляторних актів та аналіз їх регуляторного впливу 

Відстеження результативності

  • Звіти про відстеження результативності регуляторних актів

Відомості про здійснення регуляторної діяльності 

  • Звіти про здійснення регуляторної діяльності у відповідних роках
  • Нормативно-правова база щодо державної регуляторної політики
  • Інша актуальна інформація 

Реєстр регуляторних актів