Міськрайонна газета

ЩОДО ПОЛОЖЕНЬ АНТИКОРУПЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ З ПИТАННЯ ОТРИМАННЯ ПОДАРУНКІВ

Статтею 23 Закону України «Про запобігання корупції» визначені основні аспекти, що стосуються отримання подарунків особами, уповноваженими на виконання функцій держави. Закон визначає власне саме поняття подарунка (це грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги які отримуються безкоштовно, або за ціною нижче мінімальної ринкової).

Слід звернути увагу на те, що заборонено отримувати подарунки від підлеглих осіб (тих, які перебувають в підпорядкуванні), а також у зв’язку з виконанням обов’язків державного службовця (наприклад, під час здійснення державного нагляду). У той же час, Законом дозволяється отримувати подарунки, що відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність (окрім вищезазначених випадків). Щоправда, навіть тут існують обмеження для держслужбовців.

Так, вартість подарунка не може перевищувати розміру одного прожиткового мінімуму ( з 01.07.2019 – 1936 грн.). Також сукупна вартість подарунків отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року не може перевищувати двох прожиткових мінімумів.

Разом з тим, зазначені обмеження не поширюються на подарунки, які даруються близькими особами; одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги, загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси.

Варто також нагадати, що у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, незважаючи на приватні інтереси, особи, уповноважені на виконання функцій держави, зобов’язані невідкладно вжити наступних заходів: відмовитися від пропозиції; за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію; залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа співробітників; письмово повідомити про пропозицію безпосереднього керівника (за наявності) або керівника відповідного органу, підприємства, установи, організації, спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.