Міськрайонна газета

ВИПАДКИ ПРИПИНЕННЯ РОЗПОДІЛУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

Послуги з розподілу електричної енергії надаються користувачам системи розподілу (далі – Користувач) безперервно, крім випадків, передбачених договором про надання послуг з розподілу електричної енергії та Кодексом системи розподілу (далі – КСР)

Припинення розподілу електричної енергії передбачено КСР (глава 11.5, розділ 11) у таких випадках:

за заявою Користувача:

• припинення (тимчасове або остаточне) експлуатації електроустановки;

• продаж/передача прав власності/користування на об’єкт Користувача;

• інші тимчасові причини припинення електропостачання (виконання будівельних, аварійно-відновлювальних робіт тощо);

за зверненням електропостачальника:

• припинення електроживлення Користувача (споживача електричної енергії) у випадках, визначених Правилами роздрібного ринку електричної енергії (заборгованості з оплати за спожиту електричну енергію відповідно до умов договору з електропостачальником, недопущення уповноважених представників електропостачальника до розрахункових засобів комерційного обліку електричної енергії, що розташовані на території споживача);

за ініціативою оператора системи розподілу (далі - ОСР):

• закінчення строку дії/розірвання договору про надання послуг з розподілу електричної енергії;

• несплата та/або неповна оплата послуг згідно з умовами договору про надання послуг з розподілу електричної енергії;

• виявлення несанкціонованого відбору електричної енергії Користувачем або втручання в роботу засобів обліку електричної енергії або елементів системи розподілу;

• наявність заборгованості за несанкціонований відбір електричної енергії;

• несанкціоноване відновлення електроживлення Користувача (споживача електричної енергії);

• невиконання вимог припису уповноваженого представника органу виконавчої влади, на який покладено відповідні обов’язки згідно із законодавством України, щодо усунення незадовільного технічного стану електроустановок Користувачів, який загрожує аварією, пожежею та/або створює загрозу життю обслуговуючого персоналу, населенню та навколишньому середовищу;

• недопущення до електроустановок Користувача, пристроїв релейного захисту, автоматики та зв’язку, які забезпечують регулювання навантаження в енергосистемі, та/або розрахункових засобів обліку електричної енергії уповноважених посадових осіб органів виконавчої влади та/або ОСР, на яких покладено відповідні обов’язки згідно із законодавством України та/або договором;

• порушення Користувачем Правил охорони електричних мереж під час виконання робіт або провадження іншої діяльності поблизу електричних мереж унаслідок незабезпечення збереження електричних мереж, створення неналежних умов експлуатації зазначених електричних мереж, створення умов, наслідком яких можуть стати нещасні випадки від впливу електричного струму. Відключенню підлягають електроустановки та струмоприймачі Користувача, для електрозабезпечення яких використовуються електричні мережі, щодо яких Користувачем порушуються Правила охорони електричних мереж;

• проведення планових ремонтів електроустановок та електричних мереж системи розподілу;

• проведення системних випробувань;

• у разі несплати споживачем заборгованості за договором про постачання електричної енергії або договором про користування електричною енергією, правонаступником за якими є ОСР;

• у разі несвоєчасної сплати замовником остаточного розрахунку відповідно до умов договору про приєднання (для випадків зміни технічних параметрів);

за ініціативою адміністратора комерційного обліку:

• невиконання обґрунтованих вимог щодо приведення засобів розрахункового обліку до вимог щодо технічного стану, передбачених Кодексом комерційного обліку;

за форс-мажорних обставин, у тому числі:

• застосування графіків та протиаварійних систем зниження електроспоживання з метою запобігання порушенню режиму роботи об’єднаної енергетичної системи України;

• аварійні перерви електропостачання.

З умовами припинення дозволу на підключення електроустановок, про які повідомлялося раніше, можна ознайомитися тут.