Міськрайонна газета

ДО ДНЯ НАУКИ

У І кварталі 2013 року виконання наукових та науково-технічніх робіт в регіоні здійснювали 16 підприємств (організацій). Наукові роботи на Сумщині виконували 1876 спеціалістів, з них 103 особи мають науковий ступінь доктора або кандидата наук. Переважна більшість науковців працювала у галузі технічних наук – 1772 особи, дослідження у сфері природничих та суспільних наук здійснювали 104 спеціалісти. При цьому майже кожний другий фахівець був зайнятий в організаціях заводської науки.  Загальний обсяг наукових та науково-технічних робіт, виконаних  підприємствами (організаціями) області, за січень–березень 2013р. становив 35,3 млн.грн., з яких фундаментальні дослідження – 2,8 млн.грн., прикладні – 2,7 млн.грн., науково-технічні розробки – 28,3 млн.грн., решта – науково-технічні послуги.