Міськрайонна газета

СИСТЕМА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ПОТРЕБУЄ РЕФОРМИ

 

В ході семінару т.в.о. голови райдержадміністрації Юрій ПАРХОМЕНКО зазначив, що необхідність у кардинальних змінах системи місцевого самоврядування виникла вже давно. За його словами в Україні закладено конституційні засади місцевого самоврядування, ратифіковано Європейську хартію місцевого самоврядування, прийнято низку базових нормативно – правових актів, які створюють правові та фінансові основи діяльності цієї системи.

Юрій Олексійович сказав, що на останньому засіданні Ради регіонів Президент України Віктор Федорович ЯНУКОВИЧ доручив провести широке обговорення Концепції із залученням широкого кола громадськості. Заходи з обговорення пройшли майже в усіх сільських радах Лебединського району. Одним із головних очікуваних результатів реформи місцевого самоврядування є підняття рівня довіри населення до державних інституцій, а це, в свою чергу, забезпечить поглиблення співпраці суспільства і влади.

Також пояснив присутнім, що метою Концепції є визначення напрямів, механізмів та строків формування ефективного місцевого самоврядування та територіальної організації влади, спроможної забезпечити надання якісних та доступних публічних послуг, задоволення інтересів громадян в усіх сферах життєдіяльності на відповідній території, а також узгодження інтересів держави та територіальних громад.

Загалом реалізація Концепції формування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні сприятиме правовій, організаційній та матеріальній спроможності територіальних громад, органів місцевого самоврядування, провадженню їх діяльності з дотриманням принципів та положень Європейської хартії місцевого самоврядування, стимулюванню економічного розвитку територій та забезпеченню адекватного розподілу повноважень між органами місцевого самоврядування базового та регіонального рівнів, місцевими державними адміністраціями та територіальними органами центральних органів виконавчої влади.

«Досягти поставлених задач неможливо без компетентного управління процесами, які у сукупності визначають якість життя – як у місті, так і на селі! При цьому треба пам’ятати: лише та реформа має майбутнє, яку підтримають люди», - підсумував керівник району.