Міськрайонна газета

ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ ЗАПРОШУЮТЬ НА СЛУЖБУ ЗА КОНТРАКТОМ

 

На військову службу за контрактом рядового, сержантського і старшинського складу приймаються громадяни України призовного віку, які мають вищу, професійно-технічну або повну загальну середню освіту і не проходили строкової військової служби, військовозобов’язані, а також жінки, які не мають військових звань офіцерського складу, з відповідною освітою і спеціальною підготовкою віком від 18 до 40 років.

 

Щомісячне грошове забезпечення військовослужбовців за контрактом (від 2800 грн. та більше) вище ніж у військовослужбовців строкової військової служби. З 01 січня 2016 року планується підвищення грошового забезпечення до рівня (від 3005 грн.).

Водночас керівництвом держави здійснюється пошук шляхів значного підвищення грошового забезпечення військовослужбовцям за контактом, від 7 – 8 тис. грн.

Для громадян, які приймаються на військову службу за контрактом та призначаються на посади, встановлюються такі строки військової служби у календарному обчисленні: для осіб рядового складу – 3 роки; для осіб сержантського та старшинського складу – від 6 місяців до 5 років. Законом України впроваджено можливість укладання під час дії особливого періоду у всіх військових частинах (установах) короткострокового контракту, до закінчення особливого періоду, або до оголошення рішення про демобілізацію.

У разі продовження військової служби за контрактом перевагами є:

• гарантоване підвищення щомісячного грошового забезпечення у ході просування по службі;

• значно вищий ніж у цивільному секторі розмір пенсійного забезпечення та можливість його отримання за вислугою років (а не при досягненні пенсійного віку);

• регламентований робочий тиждень з двома вихідними днями (крім занять з бойової готовності та чергувань);

• можливість отримання вищої освіти за рахунок держави без відриву від служби;

• участь у міжнародних операціях з підтримки миру і безпеки.

Розширення підстав для надання відпусток. Військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби, надаються: щорічні відпустки: основна відпустка, додаткова відпустка за виконання обов’язків військової служби, яке пов'язано з нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або здійснюється в особливих природних географічних, геологічних, кліматичних і екологічних умовах та умовах підвищеного ризику для життя і здоров’я, інші додаткові відпустки, передбачені законом, додаткові відпустки у зв’язку з навчанням, творчі відпустки, соціальні відпустки: відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, відпустка у зв’язку з усиновленням дитини, додаткова відпустка військовослужбовцям, які мають дітей, відпустка для лікування у зв'язку з хворобою, відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин.

Можливість брати участь у миротворчому контингенті НАТО за кордоном.

 

Лебединський ОМВК

Звертатися за тел. 0999774767