Міськрайонна газета

ПРО НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ВЕТЕРАНАМ ВІЙНИ ТА УЧАСНИКАМ АТО

У Лебединському районі проживає 1972 ветерани війни та осіб, що прирівняні до них.

У лікувальних закладах області проводиться моніторинг показників медичного забезпечення ветеранів війни.

Комплексно оглянуто 60,2% ветеранів війни, частково - 30%.

Оглянуто 213 осіб з обмеженими фізичними можливостями, які не можуть самостійно відвідати лікувальні заклади - 92,8%.

Оглянуто 8 ветеранів - колишніх медичних працівників, в тому числі 7 із них з обмеженими фізичними можливостями - 100%. Станом на 20.04.2017 року чисельність учасників АТО становить 318 чол., із них 244 особи з числа демобілізованих.

Статус УБД належить 318 чол., інваліда війни - 5 чол.

Оглянуто 165 демобілізованих учасників АТО - 67,6%, в тому числі 6 осіб з обмеженими фізичними можливостями, комплексно оглянуто - 75 осіб (30%), обласний показник за 1 квартал склав 27,1%. З приводу травм та поранень, отриманих в наслідок виконання військового обов’язку, проліковано 6 чол.

За результатами медичних оглядів визначається потреба ветеранів війни в амбулаторному та стаціонарному лікуванні, медикаментах, усіх видах протезування. Амбулаторно оздоровлені 90,2% ветеранів війни, з випискою пільгових рецептів 18 чоловік - близько 10%, обласний показник - 15,9%, сума коштів в розрахунку на 1-го ветерана склала 1,9 грн. (обласний показник - 7,26 грн.); наявна диспропорція у витратах на медикаменти мешканців міста і села 0,4 грн. на одного сільського ветерана, обласний - 3,22).

Учасників АТО амбулаторно проліковано 24 чол. - 79,4%, обласний показник - 79,5%.

Показник охоплення ветеранів війни в стаціонарах вдома склав 17,7%, середньо обласний показник - 16,8%.

Для стаціонарного оздоровлення ветеранів війни в ЦРЛ функціонує 9 ліжок у 6 палатах. Стаціонарне лікування отримали 7,6% від загальної чисельності, по області показник склав - 7,4%. В ЦРЛ проліковано 28 чол.

Стаціонарно проліковано 14 учасників АТО - 89,8% від потребуючих (обласний показник - 89%).

Витрати на медикаменти на 1 л/день склали 16,05 грн. на одного ветерана, обласний показник - 35,6 грн., на харчування - 13,72 грн., в середньому по області - 29,34 грн.

В обласному та республіканському госпіталі проліковано 50 чол., з них 36,0% мешканці села (обласний показник 25,04%), учасників АТО проліковано 9 чол.

За 1 квартал середньо-обласний показник використання карт-направлень в госпіталь склав 82,4%; по Лебединському району - 90,9%. Не в повній мірі використовуються путівки в хірургічне відділення.

Зубним протезуванням забезпечено 12% потребуючих (по області 11,6%) зубного протезування потребують 5 учасників АТО, запротезований - 1 чол., що склало 20 % (обласний показник - 38,8%).

Витрати на цей вид протезування склали 9,4 грн. на одного ветерана (обласний показник - 10,21 грн.).

Слухового протезування потребувало 5 чол. не запротезований поки-що жоден. Обласний показник 3,2% (запротезовано всього 2 особи по області).

Потреби у кардіостимуляторах, ендопротезах не було.