Міськрайонна газета

СІМЕЙНА МЕДИЦИНА РАЙОНУ ПРАЦЮЄ З ПОЗИТИВНИМИ ПОКАЗНИКАМИ

Амбулаторно - поліклінічну допомогу населенню району надають 8 закладів ЗПСМ в сільській місцевості (10 дільниць ) та 2 відділення ЗПСМ при поліклініці ЦРЛ.

Згідно наказу № 123 від 25.03.16 року по Лебединській ЦРЛ з 1.04.16р. СЛА с. М-Вистороп реорганізовано в АЗПСМ.

Всього функціонує 26 дільниць, які обслуговують 27 лікарів (5 з них перебувають в соціальній відпустці) та 47 м/с ЗПСМ. Забезпеченість сімейними лікарями становить - 6,1/10000 населення району, зокрема по місту 6,6/10000, по селу 5,4/10000 населення (обл. - 2,5/10000 населення). Всього виділено 32,75 штатних посад сімейних лікарів, укомплектованість посад лікарями складає - 27 /32,75 - 82,4 % при обласному показнику - 72.5%. В районі виділено 46 штатних посад м/с ЗПСМ, на яких працюють 47 фізичних осіб. Забезпеченість м/с складає 10,6 на 10000 населення, укомплектованість - 102% (обл. 2015р. – 5,5 / 10000 та 103% відповідно). Співвідношення фізичних осіб лікарів та м/с 1 : 1,7 ( обл. 1:2,18).

100% лікарів проатестовані, з них 4 - 14,8% мають І категорію, 2 - 7,0% - II кваліфікаційну категорію, 14 лікарів мають вищу категорію за спеціальністю ЗПСМ - 51,8% та 7 лікарів - 25,9 % є спеціалістами ЗПСМ.

Навантаження на 1 сімейного лікаря складає в середньому 1622 чоловіка ( обл. - ), при цьому в місті – 1699 чол. (нормі – 1600 чол.), в селах - 1867 чол. при нормативному навантаженні - 1200 чол. Виконання функції лікарської посади склало 103 %.

На даний час сімейними лікарями обслуговується 43793 особи, що складає 95,8 % всього населення району, в т.ч. 90,7% сільського населення та 100% міського. З них дорослого населення 37107 - 84,8%, дітей від 0 до 17 років - 6686 - 15,2%, з них до 1 року - 333 дитини. Структура населення в звітному періоді практично не змінилася. Всі сімейні амбулаторії телефонізовані, забезпечені транспортом, мають кардіографи та тест-системи для лабораторних аналізів.

Витрати з місцевого бюджету на 1 жителя становили 224.8грн. проти 134,7 грн. в першому кварталі 2016 року.

Про доступність населення до медичної допомоги у сімейних лікарів говорить збільшення таких показників :

кількості звернень до сімейного лікаря на 100 жителів з 67 до 73, в т.ч. з профметою - з 23,4 % до 27,2 %;

кількості активних відвідувань лікарями вдома з 15,6% до 17,3%;

питомої ваги осіб, що закінчили лікування у сімейного лікаря, з 69,7% до 73,0%;

кількості проведених стаціонарів вдома на 1 лікаря з 29до 25 в звітному році.

Про результативність роботи сімейних лікарів свідчать такі показники, як: відсутність випадків малюкової смертності;

- покращилось виявлення туберкульозу легень - 6 випадків проти 3 за цей період в минулому році, всі - без деструкції (показник 13,7 на 100 тис. населення проти 7,,0 в 2016 році);    

-  рівень госпіталізації дорослого населення знизився з 4,7 до 3.7 на 100 проживаючого населення.

- відбулося зниження показників первинного виходу на інвалідність дитячого населення з 7,23 до 4,48 на 10 тис, дит. населення, дорослого населення - з 9,9 до 8,35 на 10 тис., в т.ч. в працездатному віці - з 13,4 до 11,45 на 10 тис. працездатного населення, при цьому по відділеннях ЗПСМ поліклініки всі показники первинного виходу на інвалідність перевищують районні;

-   збільшилося охоплення «Д» наглядом дорослого населення - з 1055,4 до 1079,5 на 1 тис. дорослого населення.

Але залишаються показники профілактичної роботи, які погіршились, серед проблем надання меддопомоги сімейними лікарями є :

-   зниження рівня флюорографічного обстеження населення в порівнянні з минулим роком з 157 до 133 на 1 тис. населення, при цьому по окремих АЗПСМ цей показник ще нижчий: Штепівка - 122,3; М-Вистороп - 123,7. Найкращий показник флюоро-графічного обстеження по АЗПСМ с.Межиріч - 171,6/1000 населення;

-   збільшилась кількість фатальних випадків у хворих на серцево-судинні захворювання, зокрема зросла смертність від інфаркту міокарда з 0,04 до 0,09/1000 населення та зберігається висока смертність від інсульту - 0,27/1000 (в 2016 році - 0,32/1000), при цьому цей показник значно вищий за районний по АЗПСМ с.Михайлівка - 0,78 (2 випадки) та по АЗПСМ с.Рябушки - 1,9/1000 населення (3 випадки);

-   аналіз онкозахворюваності виявив, що із 2 випадків по АЗПСМ с. Ворожба 1 занедбаний - 50%, по с.Межиреч 1 занедбаний із 3 вперше виявлених - 33,3%, по відділеннях ЗПСМ пол-ки 3 занедбаних випадки із 22 виявлених - 13,6%.