Міськрайонна газета

СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ ДО 2030 РОКУ

Стратегія управління відходами до 2030 року та План дій до неї – визначають основні кроки, які повинні робити держава, органи місцевого самоврядування та громади, з метою переходу на нову модель поведінки з відходами

На рівні держави потрібно буде ухвалити секторальні закони, які дадуть змогу ввести в Україні нову модель управління відходами, що передбачає їх мінімізацію і повторне використання. Рамковий законопроект "Про управління відходами" проходить останні етапи погодження.

Зокрема, законопроект передбачає запровадження ієрархії управління відходами та розширеної відповідальності виробника, системи довгострокового планування управління відходами на національному, регіональному та місцевому рівнях, впровадження  інформаційної системи управління відходами та Національного переліку відходів, а також має сприяти залученню інвестицій у цю сферу, створенню сучасної інфраструктури, а також зменшенню кількості об’єктів управління відходами, що не відповідають вимогам законодавства.

Нагадаємо, за різними оцінками обсяги утворення твердих побутових відходів в Україні складають понад 11 млн. тон (без урахування тимчасово окупованих територій, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя), а показник утворення відходів в Україні в середньому становить 250-300 кілограмів на рік на людину.

Для вирішення цієї проблеми у 2016 році Уряд розпочав реформування сфери управління відходів.  За участі міжнародних експертів з країн ЄС наприкінці 2017 року було розроблено і схвалено Національну стратегію управління відходами та План її реалізації. На початку 2019 року  Уряд схвалив План реалізації Національної стратегії управління відходами і паралельно разом з обласними державними адміністраціями було розпочато підготовку регіональних планів управління відходами – інвестиційних планів для кожної окремої області.

Реформування сфери управління відходами також потребувало ухвалення нової законодавчої бази, яка б дозволила реалізовувати реформу у сфері відходів на практиці.