Міськрайонна газета

МІНАГРОПОЛІТИКИ ПІДГОТОВЛЕНО ПРОЕКТ ПОСТАНОВИ КМУ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОРЯДКУ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ У ДЕРЖАВНОМУ БЮДЖЕТІ ДЛЯ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ ЗАХОДІВ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ ШЛЯХОМ ЗДЕШЕВЛЕННЯ КРЕДИТІВ»

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» за програмою КПКВК 2801030 «Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів» передбачені видатки в сумі лише 66 млн. гривень, що у 4,5 рази менше, ніж у 2017 році (300 млн. гривень)

З огляду на обмежений обсяг коштів, передбачений для здешевлення кредитів у 2018 році, виникає необхідність внесення змін до діючого Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 300, в частині перегляду позичальників, яким надаватиметься компенсація у 2018 році та напрямів використання кредитних коштів, які підлягатимуть здешевленню.

Тому Мінагрополітики підготовлено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів» (далі-проект постанови).

Основною ціллю державного регулювання є затвердження змін до діючого Порядку використання коштів в частині перегляду позичальників, яким надаватиметься компенсація у 2018 році, та напрямів використання кредитних коштів, які підлягатимуть здешевленню.

Враховуючи обмежений обсяг коштів, що передбачається у державному бюджеті на 2018 рік за програмою здешевлення кредитів, проектом постанови пропонується надавати фінансову підтримку лише суб’єктам господарювання агропромислового комплексу, які мають чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 20 млн грн за кредитами, залученими для покриття поточних витрат, пов’язаних із виробництвом сільськогосподарських товарів (послуг) та витрат капітального (інвестиційного) характеру.

Компенсація таким позичальникам надаватиметься у розмірі облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків, але не вище розмірів, передбачених кредитними договорами.

Крім того, у проекті постанови уточнено вид позичальників, яким надається перевага конкурсними комісіями під час прийняття рішення щодо надання компенсації, а саме: у першу чергу – які мають чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 20 млн грн; у другу чергу – які провадять діяльність з вирощування та розведення тварин (великої рогатої худоби для отримання м’яса і виробництва молока, овець і кіз, кролів, свиней, свійської птиці (крім курей та одержання яєць свійської птиці)) та використали кредитні кошти для покриття витрат, пов’язаних із такою діяльністю.

Також у проекті постанови зазначається момент, з якого припиняється надання позичальнику компенсації у разі встановлення контролюючими органами факту незаконного отримання бюджетних коштів, а саме з моменту встановлення такого факту.

З повним текстом проекту постанови можна ознайомитися за посиланням: http://minagro.gov.ua/uk/regulatory?nid=25110

Конкурсна комісія з питань надання суб’єктам господарювання агропромислового комплексу часткової компенсації відсоткової ставки за залученими у національній валюті банківськими кредитами розпочне приймання заявок на участь у конкурсі та документів, що додаються до них, у день оприлюднення оголошення про порядок та умови проведення конкурсу. Згідно з вимогами Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. № 300, таке оголошення оприлюднюється після надходження від Мінагрополітики інформації про розподіл бюджетних призначень, передбачених для здешевлення відсоткової ставки за кредитами.