Міськрайонна газета

МІН’ЮСТ УСТАНОВИВ КРИТЕРІЇ, ЗА ЯКИМИ ОЦІНЮЄТЬСЯ РІВЕНЬ РИЗИКУ СУБ’ЄКТА ПЕРВИННОГО ФІНМОНІТОРИНГУ БУТИ ВИКОРИСТАНИМ З МЕТОЮ ВІДМИВАННЯ ДОХОДІВ

 

Мін'юст наказом від 06.10.2015 № 1899/5 затвердив Критерії, за якими оцінюється рівень ризику суб'єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, які розроблені з метою формування Мін'юстом/головними територіальними управліннями юстиції планів перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Мін'юст.

Дія затверджених Критеріїв поширюється на таких суб'єктів первинного фінансового моніторингу: нотаріусів; адвокатів; адвокатські бюро та об'єднання; суб'єктів господарювання, що надають юридичні послуги (за винятком осіб, що надають послуги у рамках трудових правовідносин).

Ризики суб'єктів бути використаними з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення оцінюються за такими критеріями:

строк здійснення професійної (господарської) діяльності;

наявність фактів порушень законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

наявність інформації щодо задіяння суб'єктів у фінансових операціях, визначених ч. 1 ст. 8 Закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

За результатами оцінювання суб'єкти можуть належати до низького, середнього або високого рівня ризику, бути використаними з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

Суб'єкти, що мають низький рівень ризику, перевіряються не частіше одного разу на 3 роки.

Суб'єкти, що мають середній рівень ризику, перевіряються не частіше одного разу на 2 роки.

Суб'єкти, що мають високий рівень ризику, перевіряються не частіше одного разу на рік.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 07 жовтня 2015 р. За № 1217/27662 та набув чинності с 30.10.2015.