Міськрайонна газета

ПРАВО НА ЗВЕРНЕННЯ

 

Військовослужбовці, працівники органів внутрішніх  справ  і державної безпеки, а також особи рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби  України мають право подавати звернення, які не стосуються їх службової діяльності.

Згідно вищезазначеного Закону, заява (клопотання) – це звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством України їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності.

Звернення, оформлені належним чином і подані у  встановленому порядку, підлягають обов'язковому прийняттю та розгляду.

Забороняється відмова в прийнятті та розгляді звернення  з посиланням на політичні погляди, партійну належність, стать, вік, віросповідання,   національність громадянина, незнання мови звернення.

Особи, які не є громадянами України і законно знаходяться на її  території, мають таке ж право на подання звернення, як і громадяни  України,  якщо інше не передбачено міжнародними договорами.

Крім того, ст.5 Закону встановлює вимоги до звернення громадян. Так, у зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

         Згідно Закону, звернення може бути усним (викладеним громадянином і записаним посадовою особою на особистому прийомі) чи письмовим, надісланим поштою або переданим громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства. Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне). Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.

         Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідним роз’ясненням не пізніше, як через десять днів від дня його надходження.

Відповідно ст. 20 Закону України «Про звернення громадян» звернення розглядаються і  вирішуються  у  термін  не  більше одного  місяця  від  дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно,  але не пізніше  п'ятнадцяти днів  від  дня  їх  отримання.  Якщо  в  місячний  термін вирішити порушені у  зверненні  питання  неможливо,  керівник  відповідного органу,  підприємства,  установи,  організації  або його заступник встановлюють  необхідний  термін  для  його   розгляду,   про   що повідомляється  особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів.

На обгрунтовану письмову вимогу громадянина  термін  розгляду може бути скорочено від встановленого терміну.

Звернення громадян, які  мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку.