Міськрайонна газета

ПРАВО ГРОМАДЯН НА БЕЗОПЛАТНУ ПРАВОВУ ДОПОМОГУ

 

     Відповідно  ч.1 ст.13 Закону -  безоплатна  вторинна правова допомога – вид  державної гарантії,  що полягає у  створенні рівних  можливостей для доступу  осіб до  правосуддя. Вона включає  такі  види правових  послуг :

1) захист  від  обвинувачення ;

2)  здійснення  представництва  інтересів  осіб,  що мають право на  безоплатну  вторинну правову  допомогу,  в судах,  інших державних органах, органах  місцевого самоврядування , перед  іншими  особами;

3)  складення  документів  процесуального характеру.

    Перелік  осіб з правом на  безоплатну  правову допомогу залежить від  виду  правової допомоги ,  якої вони  потребують , – первинної   або вторинної .

    Відповідно  до ст.8 Закону право на  безоплатну первинну правову  допомогу згідно з  Конституцією  України та цим Законом  мають усі особи,  які перебувають під  юрисдикцією  України.

   Згідно ст.14 Закону право на  безоплатну вторинну правову  допомогу мають  такі категорії  осіб :

1) особи, у  яких середньомісячний сукупний  дохід їхньої сім’ї  нижчий   суми прожиткового  мінімуму , розрахованого та  затвердженого відповідно до Закону  України "Про  прожитковий мінімум" для  осіб,  які належать до  основних соціальних і  демографічних  груп населення,  інваліди,  які отримують  пенсію або  допомогу , що призначається замість  пенсії,  у розмірі менше  двох  прожиткових мінімумів для непрацездатних  осіб ;

2) діти-сироти , діти , позбавлені  батьківського  піклування , безпритульні  діти , діти , які можуть стати  або стали жертвами  насильства в  сім'ї ;

3) особи, до  яких застосовано  адміністративне  затримання ;

4) особи, до яких  застосовано адміністративний  арешт;

5) підозрювані  у вчиненні злочину особи,  які затримані органами  дізнання та  слідства ;

6) особи, до яких  як запобіжний захід  обрано взяття  під  варту;

7) особи, у справах  яких відповідно до положень  Кримінально-процесуального кодексу України   участь захисника  є  обов'язковою;

8) особи, на  яких поширюється дія Закону  України "Про  біженців ;

9) ветерани  війни та особи, на  яких поширюється дія Закону  України "Про статус  ветеранів  війни , гарантії їх  соціального  захисту", особи,  які мають особливі заслуги та  особливі трудові заслуги перед Батьківщиною,  особи,   які  належать до числа жертв  нацистських  переслідувань;

10) особи,  щодо яких суд  розглядає справу про   обмеження цивільної дієздатності  фізичної особи,  визнання фізичної особи  недієздатною та поновлення  цивільної дієздатності фізичної особи;

11) особи,  щодо яких суд  розглядає справу про  надання психіатричної  допомоги в примусовому порядку;

12) особи,  реабілітовані відповідно до  законодавства  України.

    Право на  безоплатну вторинну правову  допомогу мають громадяни держав, з  якими Україна уклала  відповідні міжнародні договори про  правову  допомогу , згода на обов'язковість  яких надана Верховною Радою України,  а також  іноземці  та особи без  громадянства  відповідно до міжнародних  договорів,  учасником яких є  Україна,  якщо такі договори  зобов'язують держав-учасниць  надавати певним  категоріям осіб безоплатну  правову  допомогу.

    Відповідно до ст. 15 Закону  безоплатна  вторинна правова допомога  має  надаватись:

1) центрами  з  надання безоплатної вторинної  правової  допомоги;

2) адвокатами,  включеними до Реєстру  адвокатів,  які надають безоплатну  вторинну правову  допомогу на постійній  основі за контрактом

3) адвокатами,  включеними до Реєстру  адвокатів,  які надають безоплатну  вторинну правову  допомогу на тимчасовій  основі на  підставі договору.