Міськрайонна газета

ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ В УМОВАХ ЗАКОНОДАВЧИХ ЗМІН

 

З 15 грудня 2015 року розпочала свою роботу Роменська місцева прокуратура, юрисдикція якої розповсюджується на територію міст Ромни і Лебедин, а також Роменського, Лебединського, Недригайлівського та Липоводолинського районів.  

 

У структурі місцевої прокуратури створені Лебединський, Недригайлівський та Липоводолинський відділи. 

 

Робота прокуратури організована відповідно до зонально-предметного принципу.

З набранням чинності Закону України «Про прокуратуру» істотно змінені повноваження органів прокуратури. На прокуратуру покладено виконання функцій: 1) підтримання державного обвинувачення в суді; 2) представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених цим Законом; 3) нагляд за додержанням законів органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство; 4) нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян.

Одним із важливих напрямів діяльності органів прокуратури України залишається розгляд звернень. Ця робота спрямована на реальний захист прав і свобод людини та громадянина, зміцнення законності та правопорядку в державі.

Сьогодні прокуратура позбавлена права проводити перевірки за заявами та скаргами, які вирішувалися в межах цієї функції шляхом витребування матеріалів, призначення ревізій, виділення спеціалістів, отримання доступу до документів, відібрання пояснень осіб, винесення документів прокурорського реагування.

Представницька функція органів прокуратури також обмежена, оскільки відповідно до ст. 23 Закону «Про прокуратуру» прокурор здійснює представництво в суді інтересів громадянина (громадянина України, іноземця або особи без громадянства) у випадках, якщо така особа не спроможна самостійно захистити свої порушені чи оспорювані права або реалізувати процесуальні повноваження через недосягнення повноліття, недієздатність або обмежену дієздатність, а законні представники або органи, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси такої особи, не здійснюють або неналежним чином здійснюють її захист.

Однак незважаючи на законодавчі зміни до прокуратури продовжує надходити значна кількість звернень, вирішення яких не входить до компетенції прокуратури.

Більш  ніж  третина звернень розглянутих у 2015 році на підставі ст. 7 Закону України «Про звернення громадян» прокуратурою надіслані для розгляду в органи, до компетенції яких належить їх вирішення. Водночас, втрачання часу на їх вивчення, перенаправлення до уповноважених органів, інформування заявника позбавляє можливості оперативного поновлення порушених прав громадян.

Майже половину від всієї кількості розглянутих звернень становлять скарги з питань досудового розслідування. За загальним правилом рішення, дії та бездіяльність слідчого та прокурора під час досудового розслідування (ст. 303-307 КПК України) оскаржуються до слідчого судді. Однак, як учасники процесу, так і особи, які не є стороною у кримінальному провадженні, ігноруючи встановлений порядок, надсилають звернення на адресу керівників місцевих прокуратур, або ж відразу до прокуратури області. У кожному такому випадку за результатами розгляду автору звернення надається роз’яснення положень кримінального процесуального законодавства.

Слід зазначити, що до прокурора можна оскаржити такі дії та рішення: – прокурору, який здійснює процесуальне керівництво, – постанову слідчого про закриття кримінального провадження упродовж десяти днів з моменту отримання заявником, потерпілим копії постанови (ч.5 ст. 284 КПК України). Можливість подальшого оскарження цього рішення прокурора прокурору вищого рівня кодексом не передбачена; – прокурору вищого рівня – недотримання розумних строків слідчим, прокурором під час досудового розслідування (ст. 308 КПК України). Звертаючись із письмовою заявою до прокуратури, необхідно дотримуватись вимог статті 5 Закону України «Про звернення громадян».

Зокрема, обов’язково необхідно зазначити прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, вказати суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги.

Звернення в інтересах громадянина може бути подано іншою особою, трудовим колективом або організацією, яка здійснює правозахисну діяльність, що отримали від громадянина відповідні повноваження, оформлені згідно з чинним законодавством. Звернення в інтересах неповнолітніх і недієздатних осіб подаються їх законними представниками.

У зв’язку із набранням чинності змін до статті 5 Закону України «Про звернення громадян» розширено шляхи надходження звернень до відповідних органів, уповноважених їх розглядати, а саме, за допомогою засобів телефонного та електронного зв'язку. Телефон «гарячої лінії» Роменської місцевої прокуратури    (05448) 2-40-70. Електронна адреса Роменської місцевої прокуратури для звернень громадян: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Телефон «гарячої лінії» Лебединського відділу Роменської місцевої прокуратури (05445) 2-21-93, електронна адреса для звернень громадян: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .