Міськрайонна газета

ПЕРЕВІРКА ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЙ

11 жовтня 2017 року набрав чинності Закон України від 03 жовтня 2017 року №2148-УШ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій”, яким внесено зміни  до деяких законів України, зокрема до Закону України від 09 липня 2003 року № 1058-ІУ “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (далі- Закон №1058).

Внесеними змінами доповнено абзац п’ятий статті 40 Закону №1058, яким передбачено, що заробітна плата (дохід) за період страхового стажу до 1 липня 2000 року враховується для обчислення пенсії на підставі долкументів про нараховану заробітну плату (дохід), виданих у порядку, встановленому законодавством, за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами, а за період  страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року – за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку.

Також доповнено частину третю статті 44 Закону №1058, згідно якої органи Пенсійного флнду мають право вимагати відповідні документи від підприємств, установ, організацій і окремих осіб, видані ними для оформлення пенсії, а також в необхідних випадках перевіряти обгрунтованість їх видачі та достовірність поданих відомостей про осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному пенсійномиу страхуванню, умови їх праці та інших відомостей, передбачених законодавством для визначення права на пенсію. На такі перевірки не поширюється дія положень законодавства про здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

Для підтвердження достовірності наданих довідок територіальні органи Пенсійного фонду можуть отримувати безоплатно від органів державної влади, підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, виду діяльності та господарювання і від фізичних осіб-підприємців відомості, пов’язані з нарахуванням, обчисленням та сплатою страхових внесків, а також інші відомості необхідні для виконання ними функцій передбачених законом. До таких документів відносяться копії особових рахунків, платіжних відомостей, інших первинних документів, що підтверджують заробітну плату у зазначених довідках.

Необхідність проведення перевірок обгрунтованості документів для призначення пенсій визначається підрозділами обслуговування громадян та пенсійного забезпечення територіального управління, а перевірка здійснюється працівниками підрозділу контрольно-перевірочної роботи головного управління Пенсійного фонду України в Сумській області. За результатами перевірки складається акт перевірки, який зберігається у пенсійній справі пенсіонера.