Міськрайонна газета

ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

З 01 травня 2016 року набув чинності Закон України “Про державну службу” від 10 грудня 2015 року № 889-VIII (далі — Закон № 889-VIII), яким визначено право на пенсійне забезпечення державних службовців відповідно до статті 37 Закону України “Про державну службу” від 16.12.1993 № 3723-XII (далі - Закон № 3723-XII).

Право на пенсію державного службовця відповідно до Закону № 889-VIII мають особи, які:

  • досягли пенсійного віку;
  • мають страховий стаж: чоловіки —35 років, жінки — 30 років;
  • не призначали пенсію відповідно до Закону № 3723-XII;
  • на 1 травня 2016 року займали посади державної служби та мали не менш як 10 років стажу на посадах, віднесених до відповідних категорій посад державних службовців, визначених статтею 25 Закону № 3723-XII та актами Кабінету Міністрів України, або на 1 травня 2016 року мали не менш як 20 років стажу на посадах, віднесених до відповідних категорій посад державної служби (незалежно від факту роботи на державній службі на цю дату). 

Пенсія державним службовцям призначається з дати звернення, але не раніше дати виникнення права, в розмірі 60 відсотків суми їх заробітної плати (для осіб, які на час звернення за призначенням пенсії не є державними службовцями - 60 відсотків заробітної плати працюючого державного службовця відповідної посади та відповідного рангу за останнім місцем роботи на державній службі).

Слід зазначити, що Закон на сьогодні не містить норм щодо його поширення на інші категорії осіб, крім тих, які є безпосередньо державними службовцями. Наприклад, журналістам комунальних та державних засобів масової інформації, посадовим особам місцевого самоврядування, митникам та іншим категоріям, прирівняним до державних службовців, на яких раніше поширювався порядок призначення пенсії державного службовця, пенсію як державним службовцям не назначатимуть.

Щодо обчислення заробітної плати повідомляємо наступне.

23 вересня 2016 року набрала чинності урядова постанова від 14.09.2016 № 622 “Деякі питання пенсійного забезпечення окремих категорій осіб”, якою затверджено порядок призначення пенсій державним службовцям (застосовується з 1 травня 2016 року).

 Відповідно до зазначеного порядку:

  • Посадовий оклад, надбавки за ранг та вислугу років враховуються в розмірах установлених на день звернення за призначенням пенсії за останньою займаною посадою державної служби (або прирівняною до неї у разі відсутності у державному органі відповідних посад державної служби);
  • Інші виплати враховуються за 60 календарних місяців роботи на посаді державного службовця починаючи з 1 травня 2016 року. У разі, коли на дату звернення за пенсією немає 60 календарних місяців роботи на посаді державної служби починаючи з 1 травня 2016 року, середньомісячна сума таких виплат визначається шляхом ділення загальної суми таких виплат на наявні місяці роботи починаючи з 1 травня 2016 року.
  • Матеріальна допомога та виплати, які нараховуються за період, що перевищує календарний місяць, враховуються в частині, що відповідає кількості місяців у розрахунковому періоді.

 У всіх випадках заробітна плата для призначення пенсії державного службовця враховується в межах установленої законом на день призначення пенсії максимальної величини бази нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

         Заробітна плата для обчислення пенсій державним службовцям враховується за довідками про заробітну плату за формами, затвердженими постановами правління Пенсійного фонду України від 14.02.2011 № 5-1 та від 04.09.2013 № 15-1 (до внесення змін).

         Для отримання більш детальної інформації та роз’яснення щодо виплати пенсії державного службовця звертатися до Лебединського об’єднаного управління Пенсійного фонду України за адресою: м.Лебедин,  вул. Першотравнева, 15,  або за телефоном 2-07-20, 2-21-38.