Міськрайонна газета

ВИПЛАТА ПЕНСІЙ ПРАЦЮЮЧИМ ПЕНСІОНЕРАМ У 2016 РОЦІ

Порядок виплати пенсій пенсіонерам, які продовжують працювати, було запроваджено ще торік і продовжено цього року
Працюючим пенсіонерам пенсії виплачуються в розмірі 85 відсотків призначеної їм пенсії, але не менше 150 відсотків розміру прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність. На даний час це є 1695 гривень. Тим пенсіонерам, розмір пенсії яких менше 150 відсотків прожиткового мінімуму (1695грн), пенсія виплачується в повному розмірі.
При цьому, працюючим пенсіонерам, які отримували пенсію за спецзаконами - про державну службу, про статус народного депутата, про статус суддів, про пенсійне забезпечення військовослужбовців - у період їх роботи на посаді державного службовця пенсії не виплачуються взагалі. Але якщо такі пенсіонери працюють на інших посадах, пенсії виплачуються в розмірі 85 відсотків призначеного розміру. Проте ці обмеження не застосовуються до інвалідів 1, 2 груп, інвалідів війни 3 групи, учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється закон про статус ветеранів війни, дружин загиблих військовослужбовців, дружин померлих інвалідів війни.

Пенсії, призначені відповідно до законів про державну службу, про пенсійне забезпечення військовослужбовців ветеранам військової служби виплачуються в повному обсязі. Належність до ветеранів військової служби підтверджується відповідним посвідченням. Слід нагадати, що у разі, якщо пенсіонер звільнився з роботи він зобов’язаний повідомити органи Пенсійного фонду про обставини, що спричиняють зміну розміру пенсійної виплати, зокрема, про звільнення з роботи. Документами, які підтверджують, що особа не працює (не проводить діяльність, пов’язану з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування), є: трудова книжка та відомості про відсутність інформації про державну реєстрацію фізичної особи – підприємця. Враховуючи вищенаведене та з метою недопущення переплат та недоплат пенсійних виплат у подальшому просимо інформувати органи Пенсійного фонду про зміни які відбулися.
 Для отримання більш детальної інформації та роз’яснення щодо виплати пенсії звертатися до Лебединського об’єднаного управління Пенсійного фонду України за адресою: м.Лебедин,  вул. Першотравнева, 15,  або за телефоном 2-07-20, 2-21-38.