Міськрайонна газета

ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ

З 11 червня 2016 року постановою Кабінету Міністрів України від 8 червня 2016 р.  № 352 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. №509», змінено форму довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та термін її дії, а саме безстроково

Виплата пенсій за довідками, чинними на час прийняття зазначеної постанови, продовжується у звичайному режимі.

Довідка, у якій вказано адресу місцезнаходження органу державної влади чи місцевого самоврядування, будь-якого іншого приміщення, де внутрішньо переміщена особа фактично не проживає, підлягає перереєстрації в органах соціального захисту населення до 20.07.2016 року. Після вказаного терміну довідка буде визнана не дійсною.

 Також, з 14 червня 2016 року постановою Кабінету Міністрів України від 8 червня 2016 р.  № 365 «Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам», затверджено Порядок здійснення контролю за проведенням соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам за місцем їх фактичного проживання/перебування (далі Порядок).

Згідно з цією постановою призначення та відновлення виплат пенсій здійснюється на підставі рішення Комісії з питань призначення (відновлення) виплат внутрішньо переміщеним особам, яка утворюється районною державною адміністрацією та виконкомом міської ради.

Порядок визначає механізм здійснення контролю за проведенням виплати внутрішньо переміщеним особам за місцем їх фактичного проживання/перебування незалежно від факту реєстрації місця проживання/перебування пенсій.

Контроль за проведенням соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам здійснюють структурні підрозділи з питань соціального захисту населення шляхом відвідування не рідше ніж один раз на шість місяців фактичного місця проживання/перебування внутрішньо переміщеної особи, про що складається акт обстеження матеріально-побутових умов сім’ї.

Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення та/або робочі групи, що утворюються з представників територіальних підрозділів МВС, ДМС, СБУ, Національної поліції, Держфінінспекції, Держаудитслужби та Пенсійного фонду України за рішенням районної державної адміністрації та виконавчого комітету міської ради також можуть проводити додаткові перевірки фактичного місця проживання/перебування внутрішньо переміщеної особи із складанням акта обстеження матеріально-побутових умов сім’ї.

Також, Порядком передбачено умови та строки припинення та поновлення пенсій.